93 procent Afrikaanse migranten zou gevaarlijke overtocht opnieuw doen

93 procent Afrikaanse migranten zou gevaarlijke overtocht opnieuw doen

IPS. Een onderzoek dat de VN vandaag publiceert, toont aan dat 93 procent van de Afrikanen de gevaarlijke overtocht die hen tot in Europa heeft gebracht opnieuw zou overwegen, ondanks de ellende die ze vaak hebben meegemaakt.

Het rapport van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe, probeert een antwoord te vinden op de vraag waarom mensen die hun leven in de handen van smokkelaars leggen en zichzelf in een kwetsbare positie brengen om toch maar grenzen te kunnen oversteken, in eerste instantie hun geboorteland willen verlaten, en ten tweede waarom ze hun toevlucht niet zoeken tot formele migratieprocedures.

Niet om redenen van veiligheid
Voor het rapport werden 1970 migranten uit 39 Afrikaanse landen geïnterviewd op 13 Europese bestemmingen. Allen hebben verklaard dat ze Europa zijn binnengekomen op irreguliere wijze en niet met het oog op asiel of vanwege veiligheidsredenen in het land van herkomst.

De resultaten van het rapport laten een aantal resultaten zien die eerder contra-intuïtief zijn: een baan vinden was niet de enige motivatie voor de migranten om naar Europa te komen; niet alle illegale vluchtelingen waren arm in Afrika, noch hadden ze allemaal een lage graad van educatie. 58 procent van de ondervraagden was ofwel aan het werk of aan het studeren op het moment van vertrek; de meerderheid van de tewerkgestelden verdiende ook een behoorlijk en competitief loon. Ongeveer de helft van wie werkte, verklaarde wel niet tevreden te zijn met het loon.

Mensen willen vooruit
Voor twee derde van de geïnterviewden was het feit dat ze geld verdienden, of een vooruitzicht daarop, niet voldoende om hen in hun geboorteland te houden. Ook bleek dat de meeste migranten minstens drie jaar meer opleiding hadden genoten dan hun peers.

‘De resultaten van deze studie benadrukken dat migratie een weerspiegeling is van de progressie die ontwikkeling in Afrika maakt, maar dat die voortgang ongelijk is en niet snel genoeg gaat om aan de ambities van de mensen te voldoen’, zegt Achim Steiner van UNDP. ‘Barrières voor kansen, of beperkte keuzemogelijkheden, komen uit deze studie naar voren als kritische factoren die de berekende beslissing van deze jonge mensen hebben beïnvloed.’

Geen stem, noch impact
Zo blijkt dat 62 procent van de ondervraagden zich onheus behandeld voelt door hun overheid, vaak vanwege hun etniciteit of politieke visie. 77 procent vindt dat ze te weinig gehoord worden, en dat het politieke systeem in hun land van herkomst niet toelaat dat ze ooit impact kunnen hebben.

‘Door ons licht te laten schijnen op de redenen waarom mensen via illegale weg migreren en wat ze onderweg allemaal meemaken, draagt het rapport Scaling Fences bij aan een kritisch debat over de rol van menselijke mobiliteit bij het bevorderen van vooruitgang in lijn met wat de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) voorschrijven, en de beste manier om hiermee om te gaan’, zegt Steiner.

Weinig zicht op verandering
‘Als jullie willen proberen op migratie te reduceren, kijk dan naar de redenen die het veroorzaken’, getuigt Serge in het rapport. ‘Het is het huidige beleid dat mensen in armoede houdt, en uit niets blijkt dat daar snel verandering in zal komen. Scholen die er gewoon niet zijn, te weinig gezondheidszorg, corruptie en repressie. Dat leidt ertoe dat mensen weg willen.’

Voor Drissa was het toch vooral om het geld te doen. ‘Ik wilde geld verdienen. Ik dacht de hele tijd aan mijn moeder, mijn vader, mijn zussen. Hen helpen was mijn reden om naar Europa te komen.’

Volgens de UNDP waren heel wat migranten oorspronkelijk van plan om terug te keren, maar ‘schaamte omdat ze er niet in slaagden om voldoende geld te kunnen opsturen, houdt hen in Europa’, stelt de organisatie.

Vrouwen verdienen meer
53 procent van de migranten heeft hulp ontvangen van vrienden en familie om de reis te maken. Eenmaal in Europa, stuurt 78 procent geld naar het thuisfront.

Het rapport toont ook opmerkelijke verschillen aan tussen mannen en vrouwen. Waar mannen in Afrika over het algemeen meer verdienen dan vrouwen, blijkt in Europa het tegenovergestelde: ‘Afrikaanse vrouwen verdienen in Europa gemiddeld 11 procent meer, terwijl ze in Afrika gemiddeld 26 procent minder verdienden dan mannen’, stelt het rapport.

Vrouwen sturen ook meer geld terug naar het thuisland, zelfs als ze geen baan hebben.

Wat betreft misdaad, lijden vrouwen vaker: een significant groter aantal vrouwen was in de zes maanden voorafgaand aan het interview slachtoffer geworden van een misdaad, vaak een aanranding van seksuele aard.

De UNDP beschrijft de resultaten van het onderzoek als een ‘duidelijke oproep om te blijven inzetten op meer kansen en mogelijkheden in Afrika zelf, en verder als een herinnering om te streven naar ordelijke, wettelijke migratiemogelijkheden in lijn met het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.’