Afrika is nu ’s werelds grootste handelsblok

Afrika is nu ’s werelds grootste handelsblok

Face2face Africa. Afrika als continent is sinds de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie officieel de grootste vrijhandelsovereenkomst ter wereld geworden, terwijl er een interne continentale markt ontstaat.

De African Continental Free Trade Area (AfCFTA) overeenkomst werd op 30 mei 2019 een bindend internationaal juridisch instrument en de markt zal officieel worden gelanceerd op 7 juli 2019, verklaart de Afrikaanse Unie.

52 van de 55 landen van het continent hebben de vrijhandelsovereenkomst ondertekend met uitzondering van Benin, Eritrea en Nigeria vanwege bezorgdheid van lokale bedrijven. Het is ruim een ​​jaar geleden dat 44 landen de geconsolideerde tekst van de overeenkomst in de Rwandese hoofdstad Kigali ondertekenden om de langverwachte economische integratie en het verkeer van goederen en personen tussen de lidstaten mogelijk te maken.

De AfCFTA zal een enkele continentale markt voor goederen en diensten creëren, werken aan verbetering van het vrije verkeer van zakenlieden en investeringen en het concurrentievermogen op industrie- en bedrijfsniveau verbeteren door gebruik te maken van kansen voor grootschalige productie. Het zal ook de oprichting van de continentale douane-unie en de Afrikaanse douane-unie afdwingen, de regionale en continentale integratieprocessen versnellen, kansen benutten voor schaalproductie en toegang verschaffen tot de continentale markt.

Met de inzet van alle landen zou de AfCFTA de 1,2 miljard Afrikanen met een gecombineerd bruto binnenlands product (BBP) van meer dan $ 2,5 biljoen kunnen samenbrengen om tarieven voor 90 procent van de goederen te verwijderen, de 10 procent aan ‘gevoelige items’ zullen later worden ingevoerd.

Organisatie van Afrikaanse Eenheid
De Afrikaanse Unie was er sinds de oprichting van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) in 1963 niet in geslaagd om integratiemechanismen en aanbevelingen in te voeren die het continent zouden kunnen verenigen.
Verschillende vergaderingen zijn er gehouden over een lange periode om die droom te realiseren, maar het mocht niet baten. 44 jaar later kwam de gelegenheid nogmaals naar voren tijdens de negende gewone zitting van de nieuw gevormde Afrikaanse Unie (AU) in Accra, Ghana in 2007.
Het streven om een regering van de Unie in te stellen mislukte, maar de staatshoofden spraken wel af ​​om de politieke en economische integratie te versnellen, de organen en instellingen van de AU te versterken en vervolgens een tijdschema vast te stellen om een ​​Unie-regering op te richten met de betrokkenheid van Afrikanen en de diaspora.

Sindsdien zijn in 2007, 2008 en 2009 teams opgezet om de aanbevelingen te herzien en groen licht te geven voor de transformatie naar een Unie-regering, die geleid zal worden door een president, vice-president en secretarissen.

Al deze pogingen zijn inmiddels gestaatkt, maar de droom van een Verenigde Staten van Afrika is nog steeds aanwezig. Een succesvolle uitvoering van de overeenkomst inzake een Afrikaans continentaal vrijhandelsgebied (AfCFTA) zal echter een stap in de goede richting zijn.