Afrikanieuws

Pavithra Rao – IPS. Hyperinflatie en wanbeleid door overheden drijven Afrikaanse burgers ertoe te investeren in cryptovaluta zoals de bitcoin. Experts zien kansen, maar waarschuwen ook voor de risico's. Cryptovaluta worden verhandeld via internet en zijn dus niet plaatsgebonden. De transacties worden opgeslagen in de blockchain, een database. Een groep met elkaar verbonden computers legt de transacties vast. Anders dan bijvoorbeeld bij het betalen met een creditcard, worden cryptovaluta niet gereguleerd door de overheid en zijn er geen tussenpersonen zoals banken nodig. Bitcoin, Litecoin, XRP, Dash, Lisk en Monero zijn enkele bekende cryptovaluta. Maar bitcoin is verreweg het grootste in Afrika. Investeerders gokken erop dat deze munt de toon gaat aangeven in het digitale tijdperk. “Je hoort zelden iets over Afrika als het gaat om de grootste markten voor cryptovaluta, maar deze markt zou wel eens heel groot kunnen worden”, zegt Rakesh Sharma, een technologiejournalist. Sharma constateert dat burgers in Afrikaanse landen met hoge inflatie mogelijk zullen kiezen voor cryptomunten. “Deze digitale valuta bieden een alternatief voor het soms desastreuze beleid van centrale banken.” Hyperinflatie De inflatie in Zuid-Soedan was 102 procent tussen september 2016 en september 2017, volgens de Wereldbank. Andere landen die dubbele cijfers noteren zijn Egypte, Ghana, Malawi, Mozambique, Nigeria, Zambia en Zimbabwe. Het is geen verrassing dat enkele van deze landen behoren tot de belangrijkste bitcoineconomieën van Afrika. De belangrijkste Afrikaanse bitcoinlanden zijn Botswana, Ghana, Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika en Zimbabwe, volgens gobitcoin.io, een Afrikaanse website met nieuws over de Bitcoin. De BBC meldde onlangs de de bitcoin ook in Oeganda steeds populairder wordt. Zimbabwe Toen de inflatie in Zimbabwe in 2015 sterk steeg en de autoriteiten biljetten van 100 biljoen Amerikaanse dollar moesten drukken (die elk maar 40 dollar waard waren), zochten sommige Zimbabwanen hun heil bij de bitcoin. “Zimbabwanen en burgers van andere Afrikaanse landen zien de bitcoin als alternatief voor de lokale munt [...]
Thu, Jul 19, 2018
Source: Afrikanieuws
Miriam Gathigah – IPS. Steeds meer Afrikaanse landen omarmen de blauwe economie vanwege het potentieel om oplossingen te leveren voor dringende ontwikkelingskwesties zoals armoede en honger. Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika, Mauritius, de Comoren, Madagaskar en de Seychellen hebben al een ministerie van Financiën, Handel en Blauwe Economie. Daarmee erkennen ze de noodzaak hun economieën te diversifiëren. “De Afrikaanse Unie is ook voorstander van de blauwe economie, waarin bronnen zoals oceanen, meren en rivieren worden gebruikt voor sociaaleconomische verandering”, zegt Danson Mwangangi, een onafhankelijke onderzoeker en analist. Landbouw Voor agrarische economieën zoals Kenia, zegt hij, is landbouw alleen niet voldoende voor een gezonde economie. “De sector heeft met te veel uitdagingen te maken, zoals minder geschikte landbouwgrond, ziekten en onvoorspelbaar weer.” Uit statistieken van de Wereldbank blijkt dat de maisproductie in Kenia in 2017 daalde met 20 tot 30 procent als gevolg van droogte en besmetting met de legerworm. Experts dringen er bij Afrikaanse landen op aan te diversifiëren en verder te kijken dan land. De blauwe economie heeft volgens hen veel potentieel. Oceanen De Wereldbank en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zetten in een dit jaar verschenen beleidsbrief ook in op de blauwe economie. Mwangangi zegt dat die een positieve invloed kan hebben op de Afrikaanse internationale handel, de voedselzekerheid en energievoorziening. Hernieuwbare energie uit oceanen kan voorzien in 400 procent van de huidige wereldwijde energiebehoefte, volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA). “Zeventig procent van de Afrikaanse landen zijn kustlanden of eilanden”, zegt Caesar Bita, archeoloog bij National Museums of Kenya. “Die kostbare kustlijn moeten we koesteren.” Hij zegt dat de ‘blauwe wereld' de levens van mensen in kustdorpen kan veranderen. John Omingo, hoofd commerciële vaart bij de Keniaanse Maritieme Autoriteit, zegt dat er tot nu toe erg weinig gedaan is om de kustwateren, rivieren en meren te gebruiken voor economisch gewin. “De Afrikaanse kustlijn is 31.000 kilometer lang. Toch bedraagt de [...]
Wed, Jul 18, 2018
Source: Afrikanieuws
Mart Hovens. Zoals al vaker gezegd: de Democratische Republiek Congo is het rijkste land van Afrika onder de grond en een van de armste erboven. De extractieve industrie is verreweg de belangrijkste bedrijfstak, maar de opbrengsten uit de bodemschatten verdwijnen in de diepe zakken van de elite in Congo en elders. Congo is een belangrijke leverancier van kobalt en coltan. Beide mineralen zijn onontbeerlijk in de moderne technologie, kobalt voor accu's en coltan voor smartphones en laptops. De vraag is groot en de prijzen navenant. In Congo wordt veel verdiend aan de mijnbouw. Hoewel… Een deel van de ertsen verdwijnt illegaal over de grenzen. Rwanda werd in 2011 de grootste exporteur van coltan, met een hoeveelheid die echt niet alleen uit de bodem van dit kleine land kan komen. Kobalt wordt in gammele vrachtwagens naar Zambia gereden, waarna het officieel geëxporteerd wordt. De mijnbouwbedrijven in Congo dragen momenteel niet meer dan 5% bij aan de nationale begroting, zei onlangs in een interview Albert Yuma, de voorzitter van het staatsbedrijf Gécamines maar ook de baas van de werkgeversorganisatie FEC. “Deze bijdrage uit de mijnbouw wordt voor 70% gedragen door het staatsbedrijf Gécamines. Sinds 2002 mogen particuliere ondernemers concessies kopen en deze privémijnbouwbedrijven dragen dus momenteel bitter weinig geld af aan de staat in verhouding tot de grondstoffenreserves die ze mogen exploiteren.” “Toen Gécamines nog de enige producent was, haalden we bijna 500.000 ton boven per jaar. Goed voor 60% tot 70% van de staatsinkomsten. Met de mijnwetgeving van 2002 stonden we mijnen af en produceerden we meer dan 1 miljoen ton. De internationale bedrijven dragen inmiddels zelfs geen 20% bij tot het BBP van Congo.”, verklaarde hij… President Kabila zelf overlegde daarom 8 uur lang met de belangrijkste mijnondernemers om de situatie met een wetsvoorstel meer in balans te brengen. Onder hen Glencore International van zijn [...]
Mon, Jul 16, 2018
Source: Afrikanieuws
Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV