Afrikanieuws

Fred van der Kraaij. Onlangs woonde ik een interessante lezing over de middeleeuwse kerken in Friesland bij. Een foto kwam voorbij die niets met dit onderwerp te maken had, maar die wel mijn speciale aandacht trok. De foto toonde het oudste studentencafé van Nederland, in Franeker, dat – nog steeds – de naam draagt ‘De Bogt fen Guné'. Ik zat meteen rechtop. Hoe kan het dat een studentencafé in Friesland heet naar een bekend gebied in Afrika, te weten de Bocht van Guinee? Na wat Googlen werd de achtergrond van deze bijzondere naam duidelijk. In 1664 vestigde Jan Alesz een herberg in dit pand. Jan Alesz was een voormalige zeekapitein die zijn geld had verdiend met sluikhandel op wat toen de Goudkust heette, het tegenwoordige Ghana. Hij vernoemde zijn herberg naar de kust waar de vaarroute langs ging, de Bocht van Guinee ofwel, in het Fries ‘De Bogt fen Guné'. Mijn interesse was gewekt. Ik wist al eerder dat er in Nederland huizen, straten en steegjes bestaan (of bestonden, want sommige zijn inmiddels gesloopt) die naar deze Afrikaanse kuststreek zijn genoemd. Ik besloot te Googlen en tot mijn grote verbazing ontdekte ik een groot aantal Nederlandse steden die een huis, straat of steeg kennen met de naam De Bogt van Guinee, of een variant erop. Vaak zijn het havensteden, wat niet verwondert, maar ook minder voor de hand liggende steden. De volgende steden kennen een straat, steeg, herberg of huis dat genoemd is naar de Bocht van Guinee: de Hollandse havensteden Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam, de Zeeuwse havensteden Breskens, Goes en Middelburg, en steden waar je de naam minder verwacht, in Leiden en Den Haag, meer landinwaarts in Utrecht en Amersfoort en in de noordelijke steden Groningen en, zoals gezegd, Franeker. De spelling van de naam varieert, maar blijft in alle gevallen [...]
Sat, Jan 19, 2019
Source: Afrikanieuws
IPS. Het Magombera woud, een uniek maar bedreigd ecosysteem in Oost-Afrika, wordt beschermd als natuurgebied. Dat heeft Tanzania beslist na verschillende belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen in het woud. Wetenschappers stelden al in de jaren 1970 vast dat het Magombera woud niet alleen ecologisch bijzonder waardevol was, maar gevaar liep door illegale activiteiten zoals stroperij en ontbossing voor houtskool. Ze voorspelden dat het woud tegen 2018 verdwenen zou kunnen zijn als er geen beschermende maatregelen genomen zouden worden. Sindsdien is een beschermingsprogramma in het leven geroepen onder leiding van de Universiteit van York in Groot-Brittannië. Dat programma toonde met de steun van lokale gemeenschappen de ecologische waarde van het gebied aan en het belang voor het land en de omwonenden. Vorig jaar haalde het project de doelstelling van 1 miljoen dollar voor de bescherming van het woud. Nu laat de Tanzaniaanse regering officieel weten dat ze er een natuurreservaat uitroept van 2615 hectare om de waardevolle planten en dieren in het woud te beschermen. Bijlen en machetes “Toen ik vijftien jaar geleden in het woud begon te werken, was meteen duidelijk dat dit een ecologisch belangrijke plek is”, zegt Andy Marshall, projectleider bij de University of York. “Maar ook het geluid van machetes en bijlen was er constant te horen.” De wetenschappers gingen samen met de dorpelingen op zoek naar alternatieve bronnen van hout en zochten methoden om de bosbranden, invasieve lianen en de houtkap tegen te gaan. Daardoor groeien nu weer jonge bomen op plekken die tot voor kort zo goed als leeg waren. Kameleon De beschermingsplannen kwamen in een stroomversnelling door de wetenschappelijke ontdekking van unieke soorten als de Magombera-kameleon (Kinyongia magomberae) en internationaal bedreigde boom- en apensoorten. “Naast die soorten leven ook nog heel wat andere internationaal bedreigde diersoorten in het gebied, zoals de Udzungwa dwerfgalago, Afrikaanse olifanten en nijlpaarden”, zegt Paul Salaman, directeur van de Rainforest Trust. [...]
Fri, Jan 18, 2019
Source: Afrikanieuws
Clayton Besaw en Jonathan Powell – IPS. De poging tot een staatsgreep in Gabon vorige week kwam voor velen als een verrassing. Het Afrikaanse land is economisch sterk en relatief stabiel. Toch waren er enkele signalen, zeggen Clayton Besaw en Jonathan Powell van de University of Central Florida. Staatsgrepen zijn wereldwijd steeds zeldzamer geworden. Als er een coup – of couppoging – plaatsvindt, is daarvoor veel aandacht. Er worden databronnen bijgehaald en analyses geschreven om de historische patronen en consequenties van coups in de afgelopen eeuw in kaart te brengen. Het is niet verrassend dat uit data blijkt dat coups democratische vooruitgang kunnen ondermijnen, leiden tot escalerend geweld en groei hinderen. Ze kunnen ook economische crises verergeren en politieke instabiliteit veroorzaken. Gezien deze negatieve gevolgen, moeten we blij zijn dat het aantal coups in de afgelopen tien jaar is afgenomen. In het geval van Gabon, een economisch sterk en relatief stabiel land, werd het risico op een staatsgreep in 2019 laag ingeschat. Computermodellen Voor 2019 suggereerden onze modellen een verdere afname van het risico op coups, zowel wereldwijd als in Afrika. Maar zelfs de krachtigste computermodellen kunnen niet elke coup voorspellen. De recente couppoging in Gabon is daar een goed voorbeeld van: op de schaal van landen in Afrika ten zuiden van de Sahara waar mogelijk een coup kon plaatsvinden, stond Gabon stond op de 47ste plaats. Alleen op de Seychellen en in Tanzania werd de kans op een coup lager ingeschat. Om de stabiliteit in Gabon verder te illustreren, het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is hoog. Alleen de Seychellen, Equatoriaal Guinea en Mauritius presteren beter. Hoe kan het dan dat niemand de coup op 7 januari in Gabon heeft zien aankomen en erop geanticipeerd heeft? Op basis van een analyse van coups over de afgelopen vijftig jaar kunnen we zeggen dat het feit [...]
Thu, Jan 17, 2019
Source: Afrikanieuws
Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV