Artsen zonder Grenzen bestrijdt pestuitbraak in Madagaskar

Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen bestrijdt in Madagaskar, samen met de lokale overheid, een uitbraak van longpest in Tamatave, in het oosten van het land. Daar vielen al 261 zieken en 10 doden te noteren sinds het begin van de uitbraak op 1 augustus.

Speciaal behandelcentrum
Medisch personeel van Artsen zonder Grenzen ondersteunt het Malagassische ministerie van Gezondheidszorg bij de behandeling van patiënten. In samenwerking met internationale partners heeft Artsen zonder Grenzen ook een centrum opgezet voor de triage (selectie) en behandeling van patiënten met de pest. Het centrum staat buiten het ziekenhuis van Tamatave.

Voorkomen en genezen van longpest
‘Hoewel de pest een akelige ziekte is, kun je met snelle en concrete maatregelen een uitbraak snel onder controle brengen en nog meer sterfte voorkomen,’ zegt Luca Fontana, water-en-sanitatiespecialist van Artsen zonder Grenzen en daarmee belast met het bestrijden van overdracht van de ziekte. ‘Als mensen tijdig behandeling krijgen voor longpest, is de kans op overleven honderd procent. Mensen die risico lopen besmet te raken, kunnen zich met een preventieve behandeling hiertegen beschermen,’ aldus Fontana.

Verdere verspreiding beperken
Artsen zonder Grenzen behandelt patiënten en helpt lokale overheden met het triagesysteem om sneller zieken te identificeren en te isoleren. Ook coördineren we een ambulancedienst in Tamatave-stad. Om de ziekte in te dammen, voeren water- en-sanitatiespecialisten van Artsen zonder Grenzen samen met lokale teams hygiëne- en desinfectieprotocollen in het ziekenhuis en in de stad in.

Longpest
In de havenstad van Tamatave (ook bekend als Toamasina) wonen 300.000 mensen. Hier bevindt zich de grootste concentratie van mensen met longpest, met 261 zieken en 10 doden sinds het begin van de uitbraak. Terwijl builenpest zich verspreidt via geïnfecteerde zoogdieren, wordt de longpest overgebracht van mens op mens. Madagaskar telt elk jaar gevallen van builenpest op de hoogplateaus, waar de ziekte door ratten wordt gedragen. Maar in Tamatave is er geen dierlijke drager en werden er de afgelopen jaren geen gevallen van pest vastgesteld.
Pest in het hele land
Volgens de officiële cijfers zijn in Madagaskar sinds 1 augustus 1.032 gevallen van pest genoteerd, waaronder 695 met longpest. 89 mensen stierven al aan de pest.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV