Begrotingssteun van Nederland voor Mali verdwenen

Begrotingssteun van Nederland voor Mali verdwenen

AfrikaNieuws. Ruim 13 miljoen euro aan begrotingssteun voor Mali is verdwenen. ‘Het budget is door de Malinese regering onjuist of onvolledig gecontroleerd en er zijn vermoedens van fraude’, schrijft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Kaag baseert zich op een Canadese studie en Nederlandse financiële gegevens. Het betreft de periode 2005 tot en met 2015. Nederland geeft geen begrotingssteun meer aan het land. In de betrokken periode gaf Nederland 265 miljoen euro steun aan Mali waarvan 82 miljoen specifiek aan begrotingssteun.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt ook nog een tweede geval van mogelijke malversatie in Mali, meldt Kaag. Dat zou zich hebben afgespeeld tussen 2009 en 2013. Het gaat hierbij niet om begrotingssteun. Zodra er meer bekend is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

Minister Kaag was vorige week op bezoek in Mali. Daar heeft ze de zaak besproken met premier Boubou Cissé. “Ik heb mijn zorgen uitgesproken over de Malinese overheidsuitgaven, slecht beheer en vermoedens van fraude”, aldus de minister.

De premier antwoordde dat bestrijding van corruptie een prioriteit voor hem is. De Kamer is eerder vertrouwelijk geïnformeerd over het verdwenen geld.

‘1,13 miljard euro is onregelmatig uitgegeven’
De Canadezen, die onder meer afgaan op rapporten van de Malinese Rekenkamer, concluderen dat tussen 2005 en 2017 in totaal 1,13 miljard euro onregelmatig is uitgegeven door de autoriteiten in Mali. Hiervan valt 729 miljoen onder slecht beheer. Vermoedelijk is 401 miljoen euro verdwenen door fraude.

Corruptiebestrijding is een harde voorwaarde voor hulp aan Mali, aldus Kaag. Als hieraan niet wordt voldaan volgen sancties, luidt de waarschuwing. Kaag is bereid extra steun gaan geven aan de Rekenkamer van Mali (het Bureau du Vérificateur Général) zodat het de uitgaven van de overheid beter kan controleren.