Burundi vindt alarm over malaria-epidemie voorbarig

Burundi vindt alarm over malaria-epidemie voorbarig

IPS. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de helft van de bevolking in Burundi met malaria besmet. De Burundese regering ontkent dat de cijfers alarmerend zijn.

Sinds het begin van dit jaar zijn al meer dan 1800 mensen gestorven aan malaria in Burundi, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In die periode zijn er meer dan vijf miljoen nieuwe malariagevallen geregistreerd. Dat betekent dat bijna de helft van de bevolking besmet is. De VN-instanties spreken van een echte epidemie.

De opstoot van malaria kreeg extra media-aandacht door de dood vorige donderdag van de zesjarige comedian Darcy Irakoze, die op YouTube populair is al Kacaman.

Drempel niet bereikt
De Burundese minister van Volksgezondheid Thaddée Ndikumana ontkent dat de situatie alarmerend is. Bij de epidemie van 2017 waren er 4.913.150 nieuwe malariapatiënten in vier maanden en ongeveer 4500 doden.

Dit jaar zijn er van januari tot juni 4.394.616 nieuwe patiënten en 1400 doden geteld, zegt Ndikumana. Er zijn sinds juni nog gevallen bijgekomen en patiënten overleden maar de drempel van 2017 is verre van bereikt, aldus Ndikumana.

Bovendien heeft de regering sinds de uitbraak in de noordelijke, centrale en oostelijke districten 1 miljard dollar vrijgemaakt en 360 zorgverleners extra ingeschakeld. Daardoor is het sterftecijfer fors gedaald in vergelijking met 2017.

Insecticide gesproeid
Er worden ook meer preventieve maatregelen genomen. Zo is er insecticide gesproeid in de woonwijken in de districten waar de uitbraak zich heeft voorgedaan.

Malaria wordt overgedragen door muggen die besmette mensen hebben geprikt en vervolgens gezonde mensen prikken.

Tot 2016 was er wereldwijd een daling van het aantal malaria-infecties, maar in haar jongste malariarapporten meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telkens een stijging. In 2017 steeg het aantal malariagevallen van 217 miljoen naar 219 miljoen.