De meeste door antibiotica vervuilde rivieren bevinden zich in Afrika

De meeste door antibiotica vervuilde rivieren bevinden zich in Afrika

Kamilou Balogoun – Benin Web TV. Volgens een nieuwe studie van twee Britse onderzoekers zijn veel rivieren in de wereld, waaronder Afrika, besmet met antibiotica. Door deze medicijnen ontwikkelen zich in het water verschillende bacteriën die in 2050 het leven van bijna 10 miljoen mensen per jaar zouden kunnen kosten.

De rivieren in de wereld zijn vervuild door antibiotica en Afrika is het zwaarst getroffen gebied vóór Azië. Dit blijkt uit een recent onderzoek dat op 27 mei jl. in Helsinki is gepresenteerd door een team van onderzoekers.

Om tot deze conclusie te komen, analyseerden wetenschappers van de Universiteit van York een steekproef van 711 locaties in 72 landen over de hele wereld. Als resultaat van hun onderzoek vonden zij dat 65% van de monsters minstens een antibioticum bevatte. En bijna 35% van de Afrikaanse onderzoeksplaatsen overschrijdt de veiligheidsdrempels voor de aanwezigheid van antibiotica.

In Kenia, Ghana en Nigeria is de concentratie van antibiotica op sommige sites zeer hoog en zelfs 300 keer hoger dan het niveau dat als acceptabel wordt beschouwd, aldus het rapport. De rivieren in Europa en Amerika worden echter niet gespaard omdat ze ook vervuild zijn.

Illegale stortplaatsen
Over het algemeen zijn de meest vervuilde rivieren in de buurt van illegale stortplaatsen of riolen. Menselijke overconsumptie is ook de oorzaak van deze vervuiling, omdat overtollige antibiotica het menselijk lichaam via ontlasting verlaat.

Anderzijds spelen ook lozingen van zuiveringsinstallaties een belangrijke rol in deze vervuiling. Ze zijn verantwoordelijk voor het transport van antibiotica die de overleving van multiresistente bacteriën in rivieren bevorderen. Volgens een nieuwe waarschuwing van de VN zou de aanwezigheid van bacteriën in rivieren in 2050 de dood van 10 miljoen mensen per jaar op deze planeet kunnen veroorzaken.

Het probleem is een enorme uitdaging, aldus de wetenschappers. Het oplossen ervan vereist investeringen in afvalbeheer en afvalwaterinfrastructuur, strengere regels en opruimen van reeds vervuilde locaties.