Digitalisering transformeert Afrikaanse landbouw

Digitalisering transformeert Afrikaanse landbouw

Laura Owings – IPS. Digitale technologie in de Afrikaanse landbouw is 2,6 miljard dollar waard en bereikt 33 miljoen geregistreerde gebruikers. Toch wordt het potentieel pas ten volle benut als beleidsmakers boeren centraal stellen, zeggen experts.

Volgens het rapport The Digitalisation of African Agriculture, kunnen strategisch ingezette digitale technologie en innovaties zoals mobiele telefoons, de sector transformeren. De route naar transformatie kent echter diverse hindernissen.

Superplatformen
‘De interesse voor digitalisering in de kleinschalige landbouw groeit’, zegt Michael Hailu, directeur van het Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation die het rapport uitbracht. Daarin worden bestaande digitale oplossingen in Afrika ten Zuiden van de Sahara in kaart gebracht.

Hailu zegt te hopen dat de bevindingen bijdragen aan beleid en investeringen die de strategische inzet van digitale technologie bevorderen. Te denken valt dan onder meer aan digitale financiële diensten, marktinformatie, advies, big data, artificial intelligence en slimme apparatuur.

Het rapport constateert dat er minstens 390 ‘actieve digitale oplossingen’ beschikbaar zijn in Afrika. Oplossingen die bijdragen aan een groei van 73 procent van de productiviteit van boerenbedrijven en leiden tot een inkomensstijging van 37 procent. Oplossingen met meer dan één dienst, superplatformen genoemd, leiden soms zelfs tot oogsten die groeien met 168 procent, zeggen de auteurs van het rapport.

Kenia koploper
De auteurs baseren zich onder meer op interviews met 120 ondernemers in de agribusiness en technische experts. Ook werden 175 ondernemingen die actief zijn in de digitalisering van de landbouw bevraagd en werden bezoeken gebracht aan boerenbedrijven. Daarnaast baseerden ze zich op case studies in Ethiopië, Nigeria, Senegal, Ghana en Rwanda.

‘In minstens 43 van de 49 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara worden digitale oplossingen gebruikt. De helft daarvan is te vinden in Oost-Afrika en bijna twee derde van de boeren die zich geregistreerd hebben om daarvan gebruik te maken, woont in Oost-Afrika”, staat in het rapport. Kenia loopt voorop. Daar gebruikt naar schatting 42 procent van de geregistreerde boeren en herders de digitale technologie ook daadwerkelijk, volgens de auteurs.

Witte vlekken
Tim Willis, operationeel directeur bij Aerobotics, een agritech-startup in Zuid-Afrika, zegt dat inzet van digitale technologie de kleinschalige landbouw op het continent kan transformeren.

‘De waarde van agritech voor Afrika, als die op grote schaal wordt ingezet, is dat het kan helpen de opbrengsten te verhogen, de voedselzekerheid en de kwaliteit van leven voor miljarden mensen te verbeteren’, zegt hij.

Een van de hindernissen voor transformatie is echter de connectiviteit. ‘Internettoegang groeit snel op het continent, maar er zijn nog grote witte vlekken’, zegt hij.

Ook hij vindt dat beleidsmakers in Afrika digitale oplossingen moeten stimuleren door te investeren in infrastructuur, communicatietechnologie en financiële technologie.

Niche
Start-ups, zegt hij, gaan uit van een zakelijke benadering waarbij de technologie een antwoord moet zijn op de gebruikswensen van de gebruiker, ze baseren zich niet alleen op geregistreerde gebruikers.

‘Bedrijven die zo werken, zijn waarschijnlijk in staat om een winstgevende en schaalbare niche te vinden die aanzienlijke toegevoegde waarde biedt voor boeren op de korte termijn, en die extra waarde biedt voor het continent op de lange termijn’, zegt Willis.

Bron: Scidev.net