Eerste Afrikaanse drone-academie geopend in Malawi

Eerste Afrikaanse drone-academie geopend in Malawi

IPS. In Lilongwe, de hoofdstad van Malawi, is de eerste African Drone and Data Academy geopend. Jongeren zullen er worden opgeleid om dronetechnologie in te zetten voor humanitaire en ontwikkelingsdoeleinden.

De African Drone and Data Academy (ADDA) wordt ondersteund door Unicef, het kinderrechtenfonds van de Verenigde Naties. De bedoeling van het project is om het gebruik van drones in Afrika te bevorderen en zo meer impact te hebben op de levens van kinderen en jongeren.

Dronetechnologie
‘Ontwikkelingswerk en humanitaire hulpverlening in Afrika kan enorme voordelen halen uit het gebruik van dronetechnologie’, zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. ‘In de African Drone and Data Academy worden jongeren opgeleid om drone-technologie te gebruiken en in te zetten in hun gemeenschappen.’

De academie bouwt verder op de eerste humanitaire corridor die in 2017 in Malawi werd gelanceerd.

Die Corridor voor Onbemande Luchtvaartsystemen wordt onder meer gebruikt om luchtbeelden te nemen tijdens humanitaire rampen, het wifisignaal via drones in onherbergzaam gebied te versterken en om klein medisch materiaal zoals vaccins of medische tests snel te kunnen leveren.

De academie sluit daar nu op aan en zal in opleidingen voorzien in dronetechnologie. De bedoeling is dat tegen 2021 150 studenten de twaalf weken durende training volgen en tegen die tijd zelf drones kunnen bouwen en besturen.

Helft vrouwelijke studenten
De eerste lichting studenten bestaat uit tien jongeren uit Malawi en zestien uit andere Afrikaanse landen. Meer dan de helft (55 procent) zijn vrouwen. Allemaal hebben ze een vooropleiding in wetenschap, techniek of ingenieurswetenschappen.

Unicef sponsort de tweede lichting van 26 studenten die half april van start gaat, en roept jongeren uit heel Afrika op om zich – nog tot 26 januari 2020 – kandidaat te stellen.

‘In Malawi geloven wij sterk in moderne technologie en in geavanceerde data-analyse om betere manieren te vinden om onze kinderen alle ontwikkelingskansen te geven. We zijn trots om partner te kunnen zijn van Unicef’, zei James Chakwera, directeur van het departement Burgerluchtvaart binnen het ministerie van Transport.

Theorie en praktijkkennis
Het curriculum van de opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) en mikt op theoretische kennis en praktijkervaring.

Kevin Kochersberger, professor aan Virginia Tech, zal het project leiden. ‘De academie zal de studenten alle nodige vaardigheden bijbrengen om nadien een baan te kunnen bemachtigen waarvoor kennis van drones vereist is. Dat kan in de landbouw zijn, in de gezondheidssector of bij het monitoren van natuurlijke hulpbronnen.’

Tegen 2022 wil de academie een tweejarige masteropleiding in dronetechnologie aanbieden in samenwerking met de Malawische Universiteit voor Science and Technology (MUST).

Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) moeten via partnerschappen de andere zestien SDG’s gehaald worden. Samenwerking op het gebied van technologie wordt daarbij actief nagestreefd (SDG17).