Gebundelde krachten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Afrikaanse townships

Gebundelde krachten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Afrikaanse townships

Health Promotion. Health Promotion South Africa Trust (HPSA) en Promentis Healthcare hebben een veelbelovende start gemaakt met de introductie van onderwijs over geestelijke gezondheid en verslaving in Zuid-Afrikaanse townships.

Health Promoters heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om te komen waar ze nu staan. De opleiders van Health Promoters spelen in verschillende townships een belangrijke rol op het gebied van onderwijs en preventie van somatische problemen. Promentis Healthcare heeft naam gemaakt op het gebied van verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Nadat Health Promoters en Promentis zijn bijeengekomen, besloten beide organisaties onmiddellijk hun krachten te bundelen en hun vaardigheden, kennis en netwerk van mensen te combineren om een ​​specifiek educatief programma voor Health Promoters over het onderwerp verslaving te creëren.

“Dit werd zo goed ontvangen dat we besloten om de mogelijkheden te onderzoeken om onze samenwerking te intensiveren. De eerste pilot was een veelbelovende start; we willen nu onderzoeken hoe we gezamenlijk zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken, door voorlichting te geven over geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn als een cruciaal onderdeel van het leven en het fysieke welzijn van mensen. Dit doen wij niet alleen door educatieve programma’s, maar ook door het aanbieden van workshops, lezingen, trainingen en eHealthprogramma’s”, zegt George Arrey, CEO van Health Promotion South Africa Trust (HPSA) in Zuid Afrika.

“In de eerste maanden van dit jaar hebben we een pilotprogramma ontwikkeld bestaande uit educatie, kennis en vaardigheidstrainingen in verslaving en geestelijke gezondheid. Mijn tegenhanger bij Health Promoters, George Arrey, heeft hierin een essentiële bijdrage geleverd als het gaat om het bereiken van de juiste doelgroep, inclusief de lokale personen die onze doelgroep zullen gaan voorzien van deze educatie. Zonder George zou dit niet mogelijk zijn geweest. Het fundament is er; meer soortgelijke workshops zullen snel volgen en we zullen voortbouwen op wat we tot nu toe hebben neergezet”, zegt Marcus Teunissen, directeur van Promentis Healthcare in Zuid Afrika.