Geen nieuws uit Mali

Aart van der Heide. Geen nieuws uit Mali is ook nieuws werd mij onlangs verteld. Het betekent dat de toestand onveranderd is. De berichten die hier in Nederland binnenkomen zijn meestal via persoonlijke contacten in Mali of de rondzendbrieven van Nederlanders die daar wonen.

Eén van hen is Willem Snapper uit de voorstad Sevare van Mopti. Hij produceert iedere week een nieuwsbrief waarin hij ons informeert over z’n persoonlijke leven en zijn werk in de vele tuinen in Dogon-land. De meeste tuinen die hij voor vrouwengroepen helpt opzetten lopen goed en voorzien in een basisbehoefte voor deze vrouwen: voedsel en extra inkomen. Ooit noemde ik dat een activiteit die wij 30 jaar geleden ook al uitvoerden maar ik moet eerlijk toegeven dat deze activiteiten nog steeds in een grote behoefte voorzien.

Algemene situatie
Deze is onveranderd. Twee-derde van het land is onveilig voor blanken en overheidspersoneel hetzij wel of niet geüniformeerd. Er is veel werkeloosheid onder kansarme jongeren die daardoor weer aangetrokken worden door allerlei jihadistische organisaties. De regering in Bamako is zeer actief. Onlangs werd de nieuwe universiteitscampus in Bamako ingewijd. Gebouwd door de chinezen heeft Mali nu een echt nieuw statussymbool. Ook zijn de artsen in dienst van de overheid al enkele weken in staking. Zij eisen hoger loon. Verder heeft de regering in allerlei steden rondom Bamako grote aantallen sociale woningen of “logements sociaux” gebouwd. Helaas zien we geen nieuw beleid. Ook deze regering doet hetzelfde als alle vorige regeringen deden. Vanmorgen kwam het bericht in de openbaarheid dat de huidige president IBK een twintigtal modeldorpen gaat entameren waar het hoofdaccent op voedselproductie zal liggen. Natuurlijk een goed initiatief maar of het zoden aan de dijk zal zetten is nog maar de vraag. Het model deed me denken aan de pogingen die Moussa Traoré deed om “arrondissements pilotes” of model arrondissements probeerde op te zetten. Maar dat was vorige eeuw.

Noord Mali
De MINUSMA et de Franse Barkhane zijn daar bezig de status quo te verdedigen en verder de strijd tegen oprukkend jihadisme te intensiveren. De enige berichten daarover komen binnen via privé contacten. Geen vooruitgang maar ook geen achteruitgang. Het westen heeft een soort buffer geïnstalleerd tegen betaling van meer dan 1 miljard dollar per jaar. Hiermee verdienen veel derdewereld regeringen een goede boterham. Hun soldaten zijn niet een gevaar om voor de tegenpartij te kiezen. De vele aanslagen van jihadisten gaan gewoon door. Niemand begrijpt wat de Franse militairen daar doen. Een onafhankelijke studie naar de politieke economie van de MINUSMA ontbreekt nog steeds en zal zeker niet door de grote donoren worden gewaardeerd. Een dergelijke studie zal zeker door hen afgedaan worden als “partijdig”.

Afhankelijkheid van buitenlandse geldstromen
Dit initiatief zou vanuit de Malinese samenleving moeten komen maar dergelijke onafhankelijke kapitaalkrachtige organisaties bestaan helaas niet in Mali. Bijna alle organisaties ontvangen financiële bijstand uit westerse landen. Ook komt er steeds meer geld uit de golfstaten binnen maar dat wordt vanuit het westen “besmet” geld genoemd. Mali leeft van giften en gaven. Werkelijke onafhankelijkheid zou moeten komen van onafhankelijkheid van het geld uit het buitenland. Zelf ken ik geen organisatie die niet afhankelijk is van geld uit de westerse landen. Voor de meeste van hen geldt dat “wiens brood men eet diens woord men spreekt”. Vaak ben ik het wel eens met wat ze doen – uiteindelijk ben ik ook een product van mijn eigen samenleving – maar zou zo graag een grote groep onafhankelijke organisaties zien die niet afhankelijk zijn van westerse financieringen. Dit bewustzijn zal onafhankelijk ontwikkeld moeten worden en wij kunnen daarbij niet helpen.

Huidige regering
Onlangs verscheen er een interview met Kadiatou Sow Sy. Zij was ooit minister en ook directeur van een grote ontwikkelingsbank Habitat. Zij is getrouwd met Ousmane Sy de man die vanaf het begin van de introductie van de “décentralisation” hierin actief is geweest. Kadiatou Sow verwijt de huidige regering zich te weinig bezig te houden met de grote noden van de bevolking in de steden en vooral op het platteland. Objectief heeft zij gelijk maar gegeven het feit dat 2/3 van het land “onveilig” is kan de regering dat ook niet. Het bewind van IBK is zeer actief op het internationale front. Iedere dag publiceert la Présidence foto’s van welke belangrijke delegatie het staatshoofd een beleefdheidsbezoek heeft mogen brengen. Kadiatou geeft ook duidelijk aan de deze regering nergens in het noorden een eigen bestuurseenheid met eigen troepen heeft kunnen installeren. Het bewind van IBK weet nog steeds veel geld uit het buitenland aan te trekken natuurlijk dansend naar de pijpen van deze geldschieters. Jongeren willen allemaal emigreren om in het buitenland geld te verdienen dat weer teruggestuurd wordt naar de familie.
Volgend jaar zullen er weer presidentsverkiezingen gehouden worden. Zal IBK nog een tweede termijn ambiëren? Hij is op het hoogtepunt van zijn macht ondanks de vele kritiek die op hem geuit wordt. Er duiken nu steeds meer berichten op dat de vorige interim president Traoré zich kandidaat zal stellen namens de partij ADEMA. Niemand weet wat de houding van Frankrijk is want Hollande is in feite al van het toneel verdwenen.
Zelf hanteer ik de houding “handen af van Mali” en laat de Malinezen hun eigen toekomst bepalen. Ik weet uit eigen ervaring in Mali dat veel buitenlanden met geld zullen schuiven om de toekomst te beïnvloeden. Malinezen zijn er uiterst bedreven in hiervan gebruik te maken. De geschiedenis van dit land sinds de onafhankelijkheid laat zien dat het land altijd zijn eigen grenzen heeft kunnen verdedigen maar nu helaas niet meer. Ze zijn prima geglobaliseerd maar tegen welke prijs?
Vandaag – 27 maart 2017 – start de regering de nationale conferentie om het vredesakkoord te bestendigen. IBK steelt natuurlijk de show. De vele foto’s die gepubliceerd worden geven aan dat iedereen die de laatste jaren een rol heeft gespeeld aanwezig is. Zelfs de nieuwe gouverneur van Kidal. Hij is in een wit uniform gekomen terwijl zijn collega’s allen een kakiuniform dragen. Het valt op hoe groot de delegaties van mannen en ook vrouwen uit noord Mali zijn. Achter de schermen zullen de grote bedragen toegezegd worde. In Mali worden conflicten vaak met grote sommen geld geregeld. We zullen nooit te weten komen om hoeveel geld het gaat en wie betaalt. De enige afwezigen zijn de jihadisten. Zij zullen zich voorlopig niet gewonnen geven.

Zijne Majesteit‘s Ambassade!
Ook mijn land doet actief mee aan deze geldgeverij en wel aan alle thema’s die armoedebestrijding omvatten. Waarom weet ik nog steeds niet maar het geeft de betreffende ambtenaren en politici een geweldig “feeling good” gevoel. Een hoge ambtenaar van het gevende ministerie zei me ooit: om arme mensen te helpen. Ik vond deze ambtenaar maar een zielige man. Eens zei een Malinees mij dat wij het niet zonder armen in zijn land kunnen uithouden. Helaas wordt er niks gedaan tegen de vreselijke verrijking en corruptie. Men komt niet verder dan het zeggen dat dit door de armoede komt. De woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Bamako meldde ons via de Twitteraccount van deze ambassade dat Nederland nummer 6 stond op de ranglijst van gelukkigste naties. Waarom dit gemeld moest worden begrijp ik niet. Gelukkige naties geven graag?

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV