Het grootste windmolenpark van West-Afrika krijgt vorm in Taiba Ndiaye, Senegal

Het grootste windmolenpark van West-Afrika krijgt vorm in Taiba Ndiaye, Senegal

Amadou Oury Diallo – Jeune Afrique. Het grootste windpark in de West-Afrikaanse regio zal in december deels in gebruik worden genomen. De eerste delen van de turbines kwamen op 23 mei aan in Dakar.

Het toekomstige windpark Taiba Ndiaye, 90 km ten noorden van Dakar, krijgt langzaam maar zeker vorm. Het terrein wordt gekenmerkt door zijn gigantische afmetingen. Het is de bedoeling dat de installatie een capaciteit krijgt van 158,7 MW en uitgerust is met 46 windturbines. Daarmee is het windmolenpark een van de grootste ter wereld. Volgens de fabrikanten zou de fabriek op de lange termijn een stijging van 15% kunnen realiseren op het gebied van elektriciteitsopwekking in het land. En alleen Taiba Ndiaye zal meer dan de helft van de hernieuwbare energie van Senegal produceren. En wat het milieu betreft, er wordt zo 300.000 ton CO2 per jaar minder geloosd.

In totaal heeft de investering ongeveer 332 miljoen euro gekost. Opic, de Amerikaanse overheidsinstelling gespecialiseerd in de financiering van duurzame ontwikkeling, zal daarvan $ 250 miljoen (215 miljoen euro) voor zijn rekening nemen, en het Deense agentschap voor exportkrediet EKF komt zijn landgenoot Vestas helpen, belast met de bouw, met 117 miljoen euro.

Inbedrijfstelling in drie fasen
Het zal in drie fasen in gebruik worden genomen: 50 MW zal in december aan Senelec worden geleverd, vóór een tweede tranche van dezelfde omvang in april 2020 en een laatste 58,7 MW zal in juli van hetzelfde jaar in gebruik worden genomen. Massaer Cissé, CEO van Lekela Senegal: ‘Het injecteren van 150 MW hernieuwbare energie in het net is technisch erg moeilijk. We moeten ervoor zorgen dat Senelec een dergelijke productie aankan. Hiervoor is het noodzakelijk dat de faciliteiten worden opgeknapt, wat slechts geleidelijk kan worden gedaan.’

Het publieke energiebedrijf is sinds eind 2013 deelnemer van het Taiba Ndiaye Wind Farm (PETN), het projectbeheersbedrijf, van een stroomafnameovereenkomst, voor een periode van ten minste tweeëntwintig jaar. Beide partijen zorgen ervoor dat de kilowattuur (kWh) tarieven concurrerend zijn en dat niet minder dan twee miljoen gebruikers zullen profiteren van de elektriciteit die door de wind wordt opgewekt.

‘Een windpark is een slim netwerk. Alle machines zijn verbonden met internet en analyseren gegevens in realtime,’ zegt Massaer Cissé.