Meer regen in Sahel door minder vervuiling in VS

IPS. Door de dalende uitstoot van zwaveldioxide in de Verenigde Staten kan de Sahel meer neerslag verwachten. Tot die opvallende conclusie komt een nieuwe studie door de University of Columbia.

Sinds de jaren zeventig worden in de VS in toenemende mate maatregelen getroffen tegen de uitstoot van zwaveldioxide. Die maatregelen werden vooral genomen in het belang van het milieu en de volksgezondheid: zwaveldioxide is een toxisch gas dat zure regen creëert en long- en hartziekten kan veroorzaken.

Maar als de VS erin slagen om de uitstoot tegen 2100 tot nul ter herleiden, dan heeft dat niet alleen voordelen voor de Amerikanen, zeggen onderzoekers in het Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Uit hun computersimulaties blijkt dat er gevolgen zijn voor de neerslag wereldwijd, en met name in de kurkdroge Sahel in Afrika.

Atmosfeer
“Maatregelen tegen de uitstoot in één regio kunnen gevolgen hebben voor neerslag ver weg, omdat de hele atmosfeer een verbonden systeem is”, zegt hoofdauteur Dan Westervelt, atmosferisch wetenschapper aan de Columbia University. “In ons onderzoek tonen we aan dat er niet alleen voordelen zijn voor het Amerikaanse milieu en de volksgezondheid, maar ook voor het internationale klimaat.”

Zwaveldioxide reflecteert zonlicht naar de ruimte en remt zo het broeikaseffect af, maar tegelijk houdt het verdamping dichter bij het aardoppervlak tegen. Eerder onderzoek wees er al op dat de hoge vervuiling met zwaveldioxide in Europa en Azië verband hield met de ernstige droogtes in de Sahel in de jaren zeventig en tachtig.

Drie modellen
De onderzoekers wilden daarom nagaan of uitstootbeperkingen in de VS wereldwijde gevolgen zouden hebben. Ze maakten daarvoor gebruik van drie verschillende klimaatmodellen. Alle modellen toonden een lichte verhoging van de wereldwijde neerslag, met een groter effect in de VS zelf en in de noordelijke hemisfeer. Twee modellen toonden een aanzienlijke verhoging van de neerslag in de Sahel met 5 tot 10 procent.

De wetenschappers hadden een verband verwacht, maar niet op zo’n duidelijke manier. “We zijn verrast dat uitstootbeperkingen in een land de neerslag in een ander continent kunnen veranderen, duizenden kilometers verder”, zegt medeauteur en atmosferisch wetenschapper Arlene Fiore.

In feite keert de neerslag in de Sahel terug naar normale niveaus: de hoge zwaveluitstoot in de voorbije decennia blokkeerde de tropische regengordel, die niet noordelijke genoeg kon opschuiven in het regenseizoen. Als de uitstoot wegvalt, verschuift de gordel weer meer noordelijk, tot boven grote delen van de Sahel. Bepaalde landbouwgebieden kunnen daardoor weer productiever worden.

Klimaatverandering
Hoewel de studie goed nieuws lijkt voor de Sahel, waarschuwen de wetenschappers tegelijk voor de gevolgen van de klimaatverandering voor de regio. Bovendien kan de verminderde uitstoot van zwaveldioxide die klimaatverandering aanzwengelen, als de uitstoot van CO2 blijft toenemen.

“Het blijft een goed idee om zwaveldioxide aan te pakken met speciale filters op steenkoolcentrales, in het belang van de volksgezondheid”, zegt medeauteur Shindell. “Maar het zou nog veel beter zijn om steenkoolcentrales helemaal af te schaffen. Dat levert nog veel meer voordelen op voor de volksgezondheid en de strijd tegen de klimaatverandering.”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV