Ontheemdingsprobleem Somalië wordt vergroot door droogte

Ontheemdingsprobleem Somalië wordt vergroot door droogte

Tharanga Yakupitiyage – IPS. Ontheemding als gevolg van klimaatrampen en voedselonzekerheid is dagelijkse realiteit geworden en het probleem verergert als geen actie volgt, zegt de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR). De groeiende impact van droogte in Somalië laat dit zien.

‘Ernstige klimatologische omstandigheden in combinatie met gewapend conflict en langdurige ontheemding kunnen Somalië in een nog veel grotere humanitaire noodsituatie brengen’, zei UNHCR-woordvoerder Babar Baloch naar aanleiding van Wereldmilieudag gisteren.

Als gevolg van gebrek aan neerslag en droogte zullen naar schatting 5,4 miljoen mensen tegen september kampen met gebrek aan voedsel in grote delen van het land. Voor meer dan twee miljoen van hen dreigt dan een zeer ernstige situatie die om onmiddellijke noodhulp vraagt.

De droogte heeft bijna vijftigduizend mensen gedwongen hun huis te ontvluchten, op zoek naar voedsel, water en hulp. Alleen al vorige maand raakten meer dan zevenduizend mensen ontheemd. ‘Mensen die al ontheemd zijn vanwege conflict en geweld, hebben ook te maken met de droogte’, zei Baloch.

Verdwijnen menselijk leven
De laatste crisis volgt op een droogteperiode van twee jaar die eindigde in 2017. Toen raakten meer dan een miljoen mensen ontheemd. Volgens de UNHCR ontvluchtten in 2018 wereldwijd 16,1 miljoen mensen hun huizen als gevolg van weergerelateerde gebeurtenissen zoals stormen, droogte en natuurbranden.

Dergelijke gebeurtenissen zullen zich naar verwachting steeds vaker voordoen als gevolg van de klimaatverandering. De Australische denktank Breakthrough National Center for Climate Restoration spreekt in een rapport zelfs van ‘een existentiële dreiging voor de menselijke beschaving op middellange termijn.’

‘Dit rapport wijst onverbloemd op de wanhopige situatie van de mensheid en onze planeet en schetst een zorgwekkend en huiveringwekkend beeld van het mogelijke verdwijnen van het menselijke leven op aarde’, schrijft het voormalige hoofd van de Australische strijdkrachten Chris Barrie in het voorwoord.

Watertekorten
De auteurs van het rapport waarschuwen dat de aarde op weg is naar een opwarming van 3 graden Celsius en stellen dat tegen 2050 een miljard mensen mogelijk moeten verhuizen omdat de plek waar ze nu wonen onleefbaar is geworden. Het gaat dan met name om regio’s in het Midden-Oosten en West-Afrika. Watertekorten zullen toenemen en de landbouw en voedselproductie krijgen zwaar te lijden.

‘Het ligt buiten ons vermogen om de schaal waarop deze verwoesting plaatsvindt in kaart te brengen, aangezien het voortbestaan van de menselijke beschaving op het spel staat’, staat in het rapport. Met ingrijpende klimaatverandering nemen ook conflicten en instabiliteit toe.

CO2-uitstoot
Maar er is niet alleen maar negatief nieuws. Het rapport dringt er bij regeringen op aan om sterk leiderschap te tonen en snel actie te ondernemen om te komen tot een industrieel systeem dat geen CO2 uitstoot. ‘Een apocalyptisch scenario is niet onvermijdelijk. Maar zonder drastische actie zijn de vooruitzichten slecht. Er moet collectief gehandeld worden’, constateert Barrie.

De UNHCR riep gisteren eveneens op tot collectieve actie om klimaatgerelateerde rampen te voorkomen, de veerkracht van landen te vergroten en degenen die al getroffen zijn door klimaatverandering te beschermen.

Afgelopen maand deden hulporganisaties een oproep om 170 miljoen dollar te doneren om de gevolgen van de droogte in Somalië te bestrijden. Slechts 20 procent daarvan is al toegezegd.