Ook in Afrika zelf sterven migranten op weg naar Europa

Ook in Afrika zelf sterven migranten op weg naar Europa

IPS. Elke week komen 25 migranten op het Afrikaanse continent om, nog voor ze aan de gevaarlijke overtocht van de Middellandse Zee kunnen beginnen. Sinds 2014 zijn zo al meer dan zevenduizend mannen, vrouwen en kinderen overleden, blijkt uit nieuwe cijfers.

De cijfers zijn afkomstig van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die alle gegevens over verdwenen migranten actualiseerde. Dit jaar gaat het tot nog toe om 607 gevallen, waardoor het totaal op 7435 komt.

Uit de cijfers blijkt dat duizenden mensen omkomen tijdens de reis door Noord-Afrika, waar 4400 overlijdens zijn gedocumenteerd sinds 2014. Ook de routes in Afrika ten zuiden van de Sahara zijn gevaarlijk: daar zijn 1830 slachtoffers gedocumenteerd. Langs de landroutes in de Hoorn van Afrika en de gevaarlijke overtocht van de Golf van Aden en de Rode Zee vielen nog eens 1171 slachtoffers.

Interviews
Maar de IOM wijst er op dat het enkel om gedocumenteerde gevallen gaat – het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. De statistieken zijn immers gebaseerd op interviews met migranten in het kader van het Monitoring Mechanism Initiative (4Mi). Ze beschrijven hoe ze andere migranten zagen sterven als gevolg van honger, uitdroging, harde weersomstandigheden, verkeersongelukken of geweld.

Maar de interviews bereiken maar een klein aantal van de migranten die op weg zijn in Afrika. ‘Dat betekent dat honderden bijkomende overlijdens niet gerapporteerd worden, en dus niet meegeteld worden’, stelt de IOM. Er is ook geen informatie over de identiteit van de slachtoffers.

Toch zijn de interviews belangrijk, stelt de IOM, omdat ze de enige indicatie zijn van de overlijdens. De overblijfselen van de slachtoffers zullen misschien nooit gevonden worden en er wordt dan ook geen onderzoek gedaan naar hun dood. De familie is vaak niet op de hoogte en moet verder leven met onzekerheid over het lot van hun naasten.