Permanente crisis in Hoorn van Afrika

Permanente crisis in Hoorn van Afrika

IPS. Miljoenen mensen in de Hoorn van Afrika zitten gevangen in een bijna permanente crisissituatie door toedoen van droogte, overstromingen en geweld. Dat zegt de voorzitter van het Internationale Rode Kruis, Peter Maurer, na een bezoek aan de regio.

‘Mensen in Ethiopië, Somalië en andere delen van oostelijk Afrika zitten gevangen in een situatie van dodelijke extremen’, zei Peter Maurer gisteren (woensdag) na zijn bezoek aan de regio. ‘Ofwel is het er te nat, ofwel te droog en te heet. Mensen zijn vaak al op de vlucht voor geweld en krijgen dan ook nog eens te maken met extreem weer.’

Duizenden op de vlucht
Elke dag zijn er duizenden mensen die hun huizen ontvluchten voor geweld of door toedoen van het klimaat. Volgens voorlopige cijfers voor 2019 van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) gaat het dagelijks om 3715 mensen in Ethiopië en 1860 in Somalië.

Ethiopië werd het zwaarst getroffen. 930.000 mensen gingen er op zoek naar een andere plek om te wonen om geweld te ontvluchten, nog eens 426.000 deden dat om te ontsnappen aan droogte of overstromingen. Tijdens dezelfde periode registreerde het IDMC 500.000 ontheemden in Somalië door rampen terwijl 180.000 Somaliërs geweld en gewapend conflict ontvluchtten.

Eerst droogte, dan stortregens
De regio startte 2019 met extreme droogte en kreeg in mei te maken met de ergste overstromingen sinds decennia. Nadien was er weer een lange periode van droogte tot stortregens in oktober en november hele regio’s deden overstromen.

‘Deze week heb ik met vrouwen in Ethiopië gesproken die keer op keer met tegenslag te maken hebben gekregen’, zei Maurer. ‘Allemaal hadden ze hun echtgenoot verloren in een gewapend conflict, waarna ze op de vlucht moesten slaan voor het geweld. Sommigen van hen hebben seksueel misbruik meegemaakt en velen worstelen met armoede, extreem weer en onveiligheid’.

‘Als geweld en natuurrampen elkaar overlappen, worden mensen niet eenmalig uit hun huizen gedreven maar keer op keer. Deze rampzalige combinatie maakt hele families wanhopig. Ze vechten om de eindjes aan elkaar te knopen en weten soms niet of ze hun huis ooit nog zullen terugzien.’

Vijf van de twintig landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering liggen in Oost-Afrika. Nochtans zijn ze het minst verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.