Rente of ramp: bevolkingsgroei in Afrika

Unicef. De verwachte groei van het aantal kinderen in Afrika zal 10 miljoen extra onderwijzers en medisch personeel vereisen, als het de ongekende demografische ontwikkeling bij wil houden. De kinderpopulatie van Afrika zal naar verwachting tussen nu en 2030 met 170 miljoen toenemen. Het bevolkingsaantal van minderjarigen op het continent komt dan op 750 miljoen.

Dat zegt UNICEF met het publiceren van Generation 2030 Africa 2.0: Prioritizing investment in children to reap the demographic dividend, een nieuw rapport over de bevolkingsgroei en de effecten daarvan voor het continent en de wereld.

Er zijn drie sleutelsectoren waar investeringen nodig zijn: gezondheidszorg, onderwijs en de bescherming en emancipatie van vrouwen en meisjes. Specifiek voor meisjes is bescherming nodig tegen geweld, uitbuiting en kindhuwelijken, en betere toegang tot gezondheidszorg. Afrika zal de komende dertien jaar 4,2 miljoen gezondheidswerkers moeten trainen en 5,8 miljoen leraren, om de minimum standaarden te halen.

‘Investeren in gezondheidszorg, bescherming en onderwijs moet een absolute prioriteit voor Afrika zijn tussen nu en 2030′, stelt Leila Pakkala, directeur voor UNICEF in Oost en Zuid Afrika. ‘Als dat goed gaat, volgt demografische rente, die honderden miljoenen mensen uit extreme armoede haalt, en bijdraagt aan vooruitgang, stabiliteit en vrede.’

Volgens het UNICEF rapport is bijna de helft van de bevolking in het continent onder de 18 jaar. Kinderen vormen de meerderheid van de bevolking in ongeveer een derde van de 55 lidstaten van de Afrikaase Unie. Met de huidige voorspelling zal het aantal kinderen in Afrika in 2055 de 1 miljard bereiken.

‘Stel je het potentieel voor van 1 miljard kinderen’, zegt Marie-Pierre Poirier, directeur voor UNICEF in West and Midden Afrika. ‘Als Afrika meer investeert in kinderen en jongeren, onderwijssystemen transformeert en vrouwen en meisjes steunt om volledig te functioneren in gemeenschap, betaalde arbeid en politiek, dan zal het een enorme rente kunnen halen uit deze demografische ontwikkeling.’

Het inkomen per hoofd van de bevolking kan volgens het rapport per 2050 vier keer zo hoog worden, als de politiek deze investeringen doet. Gebeurt dat niet, dan is een demografische ramp te verwachten met werkloosheid en instabiliteit.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV