Theatershow Water4Life benadrukt belang schoon water in Zuid-Afrika

Theatershow Water4Life benadrukt belang schoon water in Zuid-Afrika

Health Promotors. In het kader van de Amsterdam International Water Week, die van 4 tot 8 november 2019 zal worden gehouden, vraagt een theatergezelschap uit Zuid-Afrika aandacht voor het belang van schoon drinkwater en sanitatie in zijn vaderland.

Deze show is het resultaat van de samenwerking tussen Amsterdam International Water Week, Nijhuis Industries, Wereld Waternet en Health Promotion South Africa Trust (HPSA). HPSA’ s CEO George Arrey voegt zich zelfs bij de acteurs!

In Afrika bestaat een rijke traditie van verhalen vertellen, vaak gelardeerd met zang en dans. Dat gegeven inspireerde de theatergroep Bambisanani tot het educatieve toneelstuk Water4Life. In dit korte optreden wordt het belang duidelijk gemaakt van schoon drinkwater voor persoonlijke hygiëne en gezondheid.

Een kwart van de Zuid-Afrikaanse bevolking (zo’n vijf miljoen mensen) is werkloos en arm. Velen van hen wonen in gebieden waar schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen niet beschikbaar of niet toegankelijk zijn. Dat levert een acuut gezondheidsprobleem op voor deze groepen. Dit is ook het geval in vele andere Afrikaanse landen.

Kindersterfte door gebrek aan schoon drinkwater
We leven in 2019, maar honderden zuigelingen en jonge kinderen overlijden nog altijd als gevolg van diarree-infecties. Deze hangen rechtstreeks samen met een gebrek aan schoon drinkwater, en slechte sanitaire voorzieningen. Betere voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen en toegang tot onderwijs over hygiëne en gezondheid zouden de gezondheidssituatie van deze kwetsbare groep aanzienlijk verbeteren.

De Zuid-Afrikaans/Nederlandse non-profitorganisatie Health Promoters biedt al jaren gratis gezondheids- en hygiëneonderwijs aan in kwetsbare gemeenschappen in en rond Kaapstad die weinig voorzieningen hebben. De resultaten zijn uitstekend: deelnemers staan ​​in de rij om de cursussen te volgen, zijn positief over wat ze hebben geleerd, brengen hetgeen zij hebben geleerd in praktijk en geven de levensreddende informatie door aan volgende generaties.

Kennis van gezondheid en hygiëne is echter niet voldoende. Gezondheid staat of valt immers bij de beschikbaarheid van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

De Health Promoters hebben nagedacht over een effectieve manier om dit onderwerp bij de lokale bevolking onder de aandacht te brengen. Van oudsher wordt informatie in Afrika vooral gedeeld door het vertellen van verhalen. Daarom werd gekozen voor een toneelstuk over water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. De samenwerking tussen de Health Promoters, Wereld Waternet, Amsterdam International Water Week, en Nijhuis Industries maakte het mogelijk het theatergezelschap naar Nederland te halen om hier op te treden en ook in Nederland aandacht te vragen voor dit nijpende probleem. Charme Hotels, sponsor van de Health Promoters, zorgt voor kosteloos onderdak voor de theatergroep.

Water 4 Life
Het educatieve theaterstuk heet Water 4 Life. Het verhaal benadrukt hoeveel ziekten en sterfgevallen worden veroorzaakt door vuil water en gebrekkige sanitaire voorzieningen en hoe gedragsverandering levens kan redden. Het vertelt over thema’s zoals schoon water schoon houden, van vuil water veilig drinkwater maken, water besparen, water hergebruiken en het belang van schone sanitaire voorzieningen en andere hygiëne-aspecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van muziek, dans en humor.

Water 4 Life, dat 15 tot 20 minuten duurt, is bedacht door de Zuid-Afrikaanse theatergroep Bambisanani (“Laten we samenwerken”), dat bestaat uit vier artiesten uit Stellenbosch en wordt aangevuld met George Arrey, CEO van de Health Promoters.

De vertrouwde setting (townships) en het gebruik van de lokale taal, Xhosa, maken het spel toegankelijk voor het publiek en maakt het waarschijnlijker dat gedragsverandering binnen de gemeenschap plaatsvindt.