Vergroen de Sahara!

GroenLinks. Nederland moet meehelpen om de Sahara groener te maken, vindt GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks. Zij roept minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking daarom op om te onderzoeken hoe Nederland een rol kan spelen in het stoppen van de verwoestijning van de Sahel-regio.

Elk jaar verliest deze regio een strook van 50 kilometer landbouwgrond door de oprukkende Sahara-woestijn. Hierdoor ontstaan grote droogte en forse tekorten aan voedsel, drinkwater en werkgelegenheid in de regio. Dit leidt op zijn beurt weer tot politieke en militaire instabiliteit, en versterkt de migratie naar de EU.

“Het kabinet wil investeren in het terugdringen van migratie, maar vergeet daarbij belangrijke grondoorzaken aan te pakken,” vindt Diks, die wil dat minister Kaag inzet op het stoppen van de uitdroging in de Sahel-regio. “Deze investering betaalt zich dubbel en dwars terug: het maakt de regio vruchtbaarder en stabieler, en verkleint zo drastisch de noodzaak voor mensen om te vluchten. Daarbij helpt het tegen klimaatverandering.”

Verschillende initiatieven voor vergroening van woestijnen zijn al met succes uitgevoerd. Zo heeft de Nederlandse ecoloog en ondernemer Willem Ferwerda met zijn organisatie Commonland onder meer in Zuid-Afrika en Australië droge gebieden weer groen, vruchtbaar en toekomstbestendig gemaakt.

Diks: “De oprukkende Sahara leidt tot massale droogte en verwoestijning in Afrika. Het is daarom belangrijk dat we deze trend keren en de Sahara groener gaan maken. Dat klinkt in eerste instantie misschien onmogelijk, maar het kan; het wordt al op kleine schaal gedaan en levert fantastische resultaten op. Een groene Sahara zorgt daarmee ook voor verkoeling van de nu opwarmende aarde.”

Diks doet haar voorstel bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, deze week in de Tweede Kamer.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV