Verwarring en onzekerheid in Mali

Aart van der Heide. Een verblijf van 3 weken in Mali levert een verwarrende indruk en dus ook herinnering op. Bezoeken aan Bamako en Segou geven de indruk dat er niet veel aan de hand is. Terwijl twee-derde van het land bezet wordt door bandieten en jihadisten lijkt de situatie in het gebied gecontroleerd door de regering rustig. Maar Westerse ambassades waarschuwen zelfs in Bamako voor de onveiligheid.

Reizigers uit Europa en Amerika die tot aan Segou reizen spreken over een normale situatie die ogenschijnlijk in deze gebieden heerst. Goed geïnformeerde Malinezen zeggen zelf dat de staat geen controle meer heeft of “l’Etat a perdu son influence et il n’existe plus d’autorité dans le pays!”.

Mijn bedoeling was om met het openbaar vervoer naar Mopti te gaan. Vooral Malinese vrienden hebben me ervan overtuigd dit niet te doen. Overvallen door bandieten die zeker via mobiele telefoons geïnformeerd kunnen worden zijn niet uitgesloten. Aan de oppervlakte lijkt alles kalm maar daaronder zit de grote onzekerheid. Enkele dagen voor de jaarwisseling wordt een overval door bandieten buiten Sevare gemeld. Vele mondelinge uitspraken en ook kranten melden dat de Malinese overheid de controle op het platteland geheel kwijt is. “Il n’y a plus d’autorité”. Ik zit in Segou in het hotel van een Duits echtpaar die vanwege veiligheidsredenen in Senegal verkeren. Zij zijn met stille trom vertrokken omdat zij vrezen een doelwit voor overvallers te worden. De Duitse ambassadeur heeft een bericht laten uitgaan naar alle Duitsers dat ieder gebied buiten Bamako gevaarlijk of “rood” terrein is. Ik vraag de Duitse eigenaar via internet of mijn verblijf gevaar loopt. Hij geeft mij een bot antwoord. Ik besluit terug naar Bamako te gaan. Ik ga dus niet met de bus naar Mopti want niemand kan de kans op een overval met zekerheid voorspellen.

In de NRC en het Elsevier weekblad verschijnen artikelen van de Nederlandse journalist Gerbert van der Aa. Hij interviewt enkele Nederlanders die in Mali leven. Ook uit hun verhalen klinkt onzekerheid. Hij meldt uit Tombouctou dat bandieten erg actief zijn. Jongeren worden of Jihadist of bandiet om zo aan geld te komen. Er is geen werk voor hen en Europa zit op slot. De miljoenen die Europa aan de overheden geeft om deze migratie te stoppen zullen nooit effect hebben. Overheden zijn vaak te corrupt. Ik denk aan het gezegde van Bertold Brecht “Erst kommt das Fressen und dann die Moral”. Helaas durft Gerbert van der Aa zich niet aan de vraag te wagen wat er nu werkelijk aan de hand is in Mali. De Nederlandse pers is daarin niet geinteresseerd. Zelf had ik deze onveilige situatie vorig jaar al in Gao en Tombouctou geconstateerd. In mei wilde ik op missie naar Nioro du Sahel maar het hoofd van het Belgische Rode Kruis meldt mij dat alle bandieten onderweg al op de hoogte zijn van mijn komst. Ik werkte voor de Belgische overheid en was dus niet privé. De tweede man op de Belgische ambassade verweet mij dat ik niet in dienst van de Belgische regering was en dus verondersteld was te gaan. Ik kon hem slechts antwoorden dat indien ik gekaapt zou worden ik zijn uitspraak graag in de Belgische kranten zou zien verschijnen. Hij zweeg daarna. De Nederlander die zich bij Mopti heeft gevestigd wiste mijn naam van zijn mailing list omdat wat ik zeg volgens hem niet waar is. Mijn nieuwste ervaringen maken mij duidelijk dat de situatie helaas veel erger is.

Op de Franse TV zender Fr24 zegt de Nigerijnse president dat de Malinese staat op instorten staat. De president van Mali IBK zei enkele weken geleden in Jeune Afrique dat de situatie in Mali onder controle is. Ik hoor van veel Malinezen dat hij niet weet waarover hij spreekt. Een oud collega van me noemt hem een Malinke vorst die alleen wil pronken en zijn macht wil tonen. Hij is m.i. machteloos. De kritiek op hem van de Malinezen is eindeloos groot. Alle macht die hij nog heeft schijnt in handen te zijn van zijn schoonfamilie. Een Nederlandse Sahel journalist heeft al vaak geschreven dat de staat Mali niet meer bestaat. Het land wordt op de been gehouden door de UN vredesmacht MINUSMA en de Franse troepen Barkhane. Ik vraag me af hoe het komt dat Bamako en Segou zo vredig aanvoelen. Een bevriende en goed geinformeerde Malinees maakt mij duidelijk dat Mali nu door de Fransen wordt geregeerd en gecontroleerd. Als de president IBK in 4 jaar tijd zijn 5 de eerste minister benoemd dan worden deze gedachten duidelijker. De nieuwe eerste minister heet Soumeylou Boubey Maiga die onder alle democratisch gekozen presidenten machtige posities inneemt. Hij was onder Alpha Oumar Konare het hoofd van de geheime dienst. Onder president ATT was hij minister van defensie en van buitenlandse zaken. IBK benoemt hem tot secretaris generaal van de presidence dus de rechterhand van IBK. Nu is hij dan eindelijk eerste minister geworden. Een zeer getalenteerde man maar ook gewantrouwd. Hij wordt sluw genoemd. Een Malinees die ik ooit in Angola leerde kennen noemde hem de Beria van Alpha. Beria was het gevreesde hoofd van de geheime dienst onder Stalin. Hij schijnt van iedere politicus een geheim dossier te bezitten.

Iemand vraagt mij dat als de Fransen in 2012 niet hadden ingegrepen waar Mali nu dan zou zijn? Ik probeer naast het officieel politieke correcte verhaal ook alle complot-theorieën neer te zetten en kom tot de overtuiging dat wij heel veel niet weten. Ik vergelijk deze situatie met de leugens van Bush en Blair om over te gaan tot in inval in Irak om Sadam Hussein te verdrijven. Ook Balkenende deed toen mee. De leugen regeert dus ook in Mali?

Ik kom tot de overtuiging dat goed en vooral onafhankelijk historisch onderzoek enig licht op deze zaak kan werpen. Maar welk land zou dit onafhankelijk historisch onderzoek willen accepteren, laat staan financieren? Geen enkel westers land dus Nederland ook niet.

Hoe tot een vredessituatie te komen wetende dat hoe meer buitenlandse troepen er komen hoe onveiliger de situatie wordt? Ik spreek lang met een presidentskandidaat die zegt dat onderhandelen de enige oplossing zal zijn. Er is m.i. al veel onderhandeld maar door veel grootmachten ook volop theater gespeeld. Fred van der Kraaij betoogde op 6 oktober 2017 op deze site de noodzaak van een onafhankelijke evaluatie van de Nederlandse militaire Mali missie. Ik pleit ervoor om een gedegen historisch onderzoek uit te voeren dat objectief analyseert hoe het zover heeft kunnen komen in Mali. M.i. moet dit onderzoek beginnen voor de onafhankelijkheid in Mali en daarbij de m.i. grove (opzettelijke?) weeffout die de Fransen hebben gemaakt bij het vaststellen van de Malinese grenzen. Wij geloven dus de officiële correcte versie van het hele conflict niet meer die politiek Den Haag ook accepteert. Die begint altijd in 2012 als kapitein Sanogo via een staatsgreep ATT afzet en waarna de Franse militairen binnenkomen op verzoek van de interim president. Onafhankelijk historisch onderzoek is niet alleen noodzakelijk om te begrijpen wat er werkelijk is gebeurd maar zal zeker ook een basis zijn om tot echte vrede te kunnen komen. Ik weet dat Parijs alles zal doen om dit tegen te houden. Het liberale Den Haag dus ook. Maar de Malinese bevolking heeft er recht op hoe zij door hun eigen top en de buitenlandse partners gemanipuleerd worden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Nu op Africa Web TV