Reisimpressies 2

Vlag BeninImpressies van Benin 2

 

 Benin, een sprookjesland

Het sprookje van de president De geschiedenis van de huidige politiek leider president Mathieu Kérékou lijkt eveneens op een sprookje. De eerste negen jaren na de onafhankelijkheid in 1960 waren turbulent. Gedurende die tijd waren er vijf militaire coups en negen verschillende regeringen. In 1972 nam Luitenant Kolonel Mathieu Kérékou het heft in handen en vormde een revolutionaire regering gebaseerd op de principes van Marx en Lenin. De grote retoriek en beloftes konden niet voorkomen dat de economie ineenstortte, werkeloosheid toenam en de prijzen stegen. Het volk morde en kwam in het najaar van 1980, aangevoerd door studenten en arbeiders, in opstand. Zoals zo vaak volgde er repressie met de daarbij behorende schending van de mensenrechten en politieke gevangenen. In december 1989 adviseerde de Franse regering Kérékou om een nationale conferentie te houden. Tijdens deze conferentie werden er hervormingen aangekondigd die vastgelegd zouden worden in een nieuwe grondwet. Een nieuw kabinet werd gevormd onder leiding van de oud politiek dissident Nicéphore Soglo maar Kérékou mocht hoofd van het leger blijven.

De nieuwe grondwet werd aangenomen in 1991 en vrije verkiezingen werden gehouden. Soglo versloeg Kérékou maar tot ieders verbazing en niet in de laatste plaats van Kérékou zelf werd hij in maart 1996 herkozen als president van de republiek Benin met een grondwet waarin afgerekend wordt met de dictatuur en de marxistische ideologie en waarin mensenrechten centraal staan. Benin staat nu model voor een succesformule voor Afrikaanse democratie onder leiding van Mathieu Kérékou. Alle plaatsen van enige betekenis hebben een regionale omroep waar zeker niet alleen amusement wordt geboden. Felle discussies, waarin ook de oppositie de kans krijgt, vormen samen met culturele programma’s het hoofdbestanddeel van de slecht weergegeven reportages op de televisie. Vanwege het democratisch gehalte van de overheid en de nette manier waarmee men met mensenrechten omgaat is Benin favoriet bij de donorlanden, die dit tentoonspreiden via grote borden langs de weg alsof het reclame is voor een merk frisdrank.

Beeld 1

Beeld 1

Beeld 2

Beeld 2

Beeld 3

Beeld 3

Beeld 4

Beeld 4

Comments are closed.

  • Africa Web TV