Gegevens

Vlag NigerGegevens van Niger

Introductie

Achtergrond:

De Wodabé-Peul

De Wodabé-Peul

 

Tot 1993, 35 jaar na de onafhankelijkheid van Frankrijk, moest Niger wachten op zijn eerste vrije verkiezingen. Een vredesakkoord werd gesloten met de Touareg in de Sahara in het noorden in 1995 na ruim vijf jaar onrusten en opstanden. Op 10 april 1999 werd bij een militaire staatsgreep president Ibrahim Bare Mainassara vermoord door leden van zijn eigen lijfwacht. Premier Ibrahim Assane Mayaki stuurde het parlement naar huis en schortte alle politieke activiteiten op.Mainassara kwam zelf in 1996 aan de macht na een militaire coup tegen de eerste democratisch gekozen president van Niger. Hij regeerde Niger enige maanden als militair, later werd hij tot burgerpresident gekozen in een controversiële verkiezing, waarbij hij de onafhankelijke kiescommissie aan de kantschoof. In hetzelfde jaar werd een Nationale Raad voor Verzoening gevormd, die als gevolg had dat er gewerkt werd naar een omvorming naar een burgerlijk bestuur. Op 24 november 1999 waren er verkiezingen en 22 december 1999 werd de regering onder leiding van President Mamadou Tandja geïnstalleerd.

De presidentiele en parlementaire verkiezingen van november 1999 werden in het algemeen als vrij en eerlijk beschouwd. Sindsdien is Mamadou Tandja president van de eerste coalitieregering van de Vijfde Republiek en Hama Amadou de premier. Op 24 juli 2004 lokale verkiezingen plaats, welke rustig verliepen en een overwinning opleverden van de regerende partij, de MNSD, gevolgd door de Parti Nigérien pour la Dé mocratie et le Socialisme (PNDS) en CDS. Eind 2004 vonden parlementaire en presidentiële verkiezingen plaats.

In 1976 reisden wij voor het eerst door Niger en waren onder de indruk van de delen van de Sahara van Niger maar ook omdat Niger het één van de laatste landen ter wereld is waar verschillende bevolkingsgroepen nog echt nomadisch leven en waar kamelenkaravanen nog duizenden kilometers afleggen om handelsgoederen van en naar de woestijn te vervoeren.

Wij zijn daarna nog een tiental keren teruggekomen.

Geografie

Locatie: West Afrika, zuidoost van Algerije
Landoppervlakte: 1.267.000 km2 (37 x Nederland)
In vergelijking met NL: 41.526 km²
Landsgrenzen:  Totaal:  5.697 km grenzen aan de volgende landen:  Algerije 956 km, Benin 266 km, Burkina Faso 628 km, Tsjaad 1,175 km, Libië 354 km, Mali 821 km, Nigeria 1,497 km
Klimaat: 

 

 

 

 

Niger is een droog land. In Niamey valt gemiddeld zo’n 460 mm regen per jaar, in Agadez 74 mm en er zijn plaatsen in de woestijn waar het helemaal nooit regent. De neerslag valt vooral van juni t/m september, vaak met flinke hoosbuien. Ieder jaar is het weer afwachten wanneer het zal regenen en hoeveel, wanneer er gezaaid kan worden en of het zaad of de jonge aanplant niet door onverwachte buien weg zal spoelen.
April, mei en juni zijn de warmste maanden. De temperatuur kan dan oplopen tot 45 graden, in de woestijn kan het nog warmer worden. In de regenperiode is het koeler, en in de periode van november tot december daalt de temperatuur aanzienlijk: in de woestijn tot zo’n 30 tot 35 graden overdag en in de Sahel soms tot 25 graden. In deze zelfde periode waait de harmatan, die woestijnstof meevoert tot aan de kusten van Ghana en Benin.
Hoogteverschillen:  Laagste punt: Rivier  de Niger 200 m;  hoogste punt:  Mont Greboun 1.944 m
Natuurlijke hulpbronnen: uranium, kolen, ijzer, tin, fosfaat, goud, olie.
Land gebruik: landbouwgrond: 3%  permanent landbouwgrond: 0%  permanent weideland: 7%  bos:2% anders:  88%
Geïrrigeerd land: 660 km² in 1993
Natuur rampen: terugkerende periodes van droogte
Milieuproblemen: overbegrazing; bodem erosie; ontbossing; woestijnvorming; de wildpopulatie (zoals de olifant, het nijlpaard, de giraffe en de leeuw) verdwijnt door stroperij en door de vernietiging van de natuurlijke omgeving.
Extra probleem: Niger is omsloten door land en een van de heetste landen in de wereld. Vier-vijfde van het land is woestijn, een-vijfde in het zuiden is savanne, geschikt voor weidegrond en beperkte landbouw.

De bevolking

Bevolkingsaantal: 14 miljoen (2005, schatting)
Leeftijdsopbouw: 0-14 jaar: 47.97% – 15-64 jaar: 49.75% – 65 jaar en ouder: 2.28%  in 2001
kindersterfte: 123.57 doden op 1000 levend geborenen gegevens van 2001In vergelijk met NL: 4,37
Levensverwachting: totaal van de bevolking:  41.95 jaar gegevens van 2001In vergelijk met NL = 78,43 jaar
Vruchtbaarheidcijfer: 7.08 kinderen van een vrouw – gegevens van 2001
Verspreiding van AIDS bij volwassenen: 1,35% – aantal mensen met AIDS  64.000  gegevens van 1999Aantal AIDS doden:6.500 in 1999
Etnische groepen: Hausa 56%, Djerma 22%, Fula 8.5%, Tuareg 8%, Beri Beri (Kanouri) 4.3%, Arabisch, Toubou en Gourmantche 1.2%, ongeveer 1.200 Fransen
Religies: Moslim 80%, restant: inheemse religies en Christelijk.
Talen: De officiële taal is Frans, spreektalen zijn o.a Hausa en Djerma
Alfabetisme: definitie:  Lezen en schrijven boven de leeftijd van 15 jaar
totaal van de bevolking:  13,6% –  mannen:  20,9% –  vrouwen:6,6%, in 1995

De overheid

Naam van het land: Republique du Niger – korte vorm: Niger
Type overheid: republiek
Hoofdstad: Niamey
Administratieve indeling: 7 departementen en een district* ; Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey*, Tahoua, Tillaberi, Zinder
Onafhankelijk sinds: 3 augustus 1958 van Frankrijk
Nationale feestdag: Dag van de Republiek 18 December (1958)
Grondwet: De grondwet van januari 1993 werd herzien door een nationaal referendum op   12 mei 1996 en opnieuw door een referendum op 18 juli 1999.
Stemrecht: Vanaf 18 jaar
Uitvoerende macht: Staatshoofd:  President Mamadou TANDJA sinds 22 december 1999); de president is tegelijkertijd staatshoofd en hoofd van de regering
Hoofd van de regering:  President Mamadou TANDJAEerste minister Hama AMADOU (sinds 31 december 1999) werd aangewezen door de president.
nb: President Ibrahim BARE was vermoord op 9 April 1999; de daarop volgende verkiezingen werden gehouden onder verantwoordelijkheid van de negen maanden durende tijdelijke regering onder leiding van Majoor Daouda Mallam WANKE
Kabinet:  23-leden tellend kabinet  aangewezen door President TANDJA

verkiezingen:  De president wordt gekozen voor een termijn van vijf jaar; de laatste verkiezingen werden gehouden op 24 november 1999 en de volgende staan gepland in 2004
Verkiezingsresultaat: Mamadou Tandja: 59.9%, Mahamadou Issoufou: 40.1%

Wetgevende macht: 

 

Nationale Assemblee met 83 zetels; de leden worden gekozen door het volk voor een termijn van vijf jaar.verkiezingen:  De laatste werden gehouden op 24 november 1999; de volgende staan gepland voor 2004.

Economie

Economie: Niger is een arm land in de sub-Sahara regio, vaarvan de economie hoofdzakelijk draait op landbouw, veehouderij, doorvoerhandel en steeds minder op uranium, vanwege de inkrimpende vraag in de wereld. De 50% devaluatie van de West Afrikaanse frank in januari 1994 versterkte de export van vee en vleesproducten, uien en producten van Niger’s kleine katoenindustrie.De regering is en was afhankelijk van bilaterale en multilaterale financiële steun om het land draaiende te houden en investeringen te doen in de publieke sector. Die steun werd stop gezet na de staatsgreep in april 1999. In 2000 ging de Wereld Bank akkoord met een lening van $ 35 miljoen voor structurele aanpassing van het financieel systeem.
 

 

Bruto Nationaal Product:  $10 miljard in 2000
Groei BNP: 3.5% in 2000
BNP per hoofd van de bevolking: $1.000 in 2000
Bevolking onder de armoedegrens: 63%  in 1993
Inflatie van de consumtieartikelen:  2.8% in 2000
Arbeidskrachten: Op een bevolking van 10.355.156 hebben 70.000 personen een regulier salaris
Arbeidskrachten per sector: Landbouw 90%, industrie en handel 6%, overheid 4%
Budget: inkomsten$ 377 miljoen, inclusief  $146 miljoen buitenlandsbronnen.
uitgaven $377 miljoen, inclusief kapitaal uitgaven van  $105 miljoen in 1999
Industrie: uranium mijnen, cement, bakstenen, textiel, fvoedselverwerking, chemie, slachthuizen.
Electriciteitsproductie: 200 miljoen kWh in 1999
Electriciteitsconsumptie: 401 miljoen kWh in 1999
Electriciteits import: 215 miljoen kWh  in 1999
Landbouw producten: katoen, pinda’s, millet, sorghum, cassava (tapioca), rijst; koeien, schapen, geiten, kamelen, ezels, paarden en pluimvee.
Export: $ 385 miljoen in 1999
Exports – goederen: ruwe uranium  65%, vee en vleesproducten,  uien in 1998
Export – partners: Frankrijk 45%, Nigeria 27%, Engeland 11% in 1999
Importgoederen: consumptie goederen, primaire materialen, machines, auto’s en onderdelen, olieproducten, graan
Import – partners: Frankrijk 22%, Cote d’Ivoire 15%, Nigeria 8%, VS 3%  in 1999
Buitenlandse schuld: $ 1.3 miljard in 1999
Economische hulp: $ 341 miljoen in 1997 nb: de steun werd stop gezet in 1999 en weer hervat voor een bedrag van $ 115 miljoen in 2000 onder strikte condities van de Wereld Bank.
Geld: Frank CFA    –  een euro is 656 frank CFA
Geldcode: XOF- Communaute Financiere Africaine francs

Diversen

Internet landencode: .ne
Internet providers: 1 in 2000
Internet gebruikers: 3.000 in 2000
Wegen: totaal: 10.100 km geasfalteerd798 km – ongeasfalteerd9.302 km in 1996

Bevolking van Niger 
Enkele van de belangrijkste bevolkingsgroepen van zijn:

De Hausa  56% en Djerma 22% zijn landbouwvolkeren. De Hausa die oorspronkelijk uit het grensgebied met Nigeria komen zijn van oudsher ook handelaren en hebben zich over het hele land verspreid. Hausa is de meest gesproken taal in Afrika en in grote delen van West Afrika spreekt men Hausa als handelstaal op de markten. De Djerma wonen voornamelijk in het zuidwesten van Niger. Ze zijn verwant aan de Songhai in Mali en zijn nakomelingen van de stichters van het grote Songhai rijk uit de 15de eeuw. De Djerma zijn moslim, maar hun geloof is zeer gematigd en laat ruimte voor oude animistische gebruiken.

De Peul ook  Fula genoemd, – 8.5% – leven verspreid over heel West Afrika. Van oudsher zijn zij nomaden, maar tegenwoordig hebben velen van hen zich gesetteld als boer, handelaar of geestelijke. In Niger leven verschillende Peulgroeperingen. In het zuidwesten van het land leven zij voornamelijk als halfnomaden en combineren veeteelt met landbouw. In het zuidoosten hebben vele Peul zich in de steden gevestigd als handelaren en bestuurders, op het platteland leven ze ook hier meestal als half-nomaden of boeren.

De Wodabé-Peul vormen een hele aparte groep. Zij zijn bijna zonder uitzondering nomaden, ze zijn afkerig van de islam en van gemengde huwelijken. Zowel door kleding en haardracht als door gelaatstrekken en de lichtere huidskleur onderscheiden de Wodabé zich van andere Peul. De verbazingwekkende gelijkenis met op neolithische rotsgravures afgebeelde mensen en kampementen doet vermoeden dat zij hun cultuur en leefwijze millennia lang hebben weten te behouden. Schoonheid is belangrijk voor de Wodabé, misschien nog meer voor de mannen dan voor de vrouwen. Bij feesten maken de mannen zich prachtig op en dansen uren achtereen onder begeleiding van monotoon gezang.

De Touareg  – 8% – zijnde legendarische nomaden en leven voornamelijk in de Sahara. De Touareg zijn verwant aan de Berbers in Marokko, Algerije en Tunesië. Tot het einde van de vorige eeuw waren zij heersers over de woestijn en stonden bekend als krijgers en rovers, niemand kon de Sahara doorkruisen zonder hun toestemming. De positie van Touaregvrouwen – ook wel Targia genoemd – verschilt veel van andere Afrikaanse volkeren, er is eerder sprake van een matriarchaat en genieten derhalve relatief veel vrijheid. Terwijl de man gesluierd gaat, laat de vouw haar gezicht onbedekt, afstamming loopt via de vrouwelijke lijn en polygamie komt nauwelijks voor.

Comments are closed.

  • Africa Web TV