Home

Vlag SeychellenGegevens van de Seychellen

Geschiedenis De Portugezen waren de eerste Europeanen die de Seychellen aandeden in de zestiende eeuw. Frankrijk nam bezit van de eilanden in 1756. In 1814 gingen zij over in Britse handen. De Seychellen werden op 29 juni 1976 een onafhankelijk lid van het Britse Gemenebest. Een jaar later trok de toenmalige minister-president France Albert René alle macht aan zich door middel van een coup en werden de Seychellen een éénpartijstaat. In december 1991 kondigde hij terugkeer naar een meerpartijensysteem aan. In juni 1993 werd een nieuwe grondwet aangenomen, waarop in juli 1993 presidents- en parlementsverkiezingen volgden. Deze werden gewonnen door het ‘Seychelles People’s Progressive Front’ (SPPF) van France Albert René.

Vice president James Michel volgde France Albert Rene in april 2004 toen hij terugtrad na het land drie decennia  te hebben geleid.

 
 

Algemene gegevens

Oppervlakte 455,3 km2 verdeeld over 115 eilanden (± 100 x kleiner dan Nederland)
Hoofdstad Victoria (gelegen op het eiland Mahé)
Inwonertal 81.000 (2004, schatting EIU)
Bevolkingsdichtheid 178 inwoners per km2
Godsdienst Voornamelijk christenen (±98%)
Taal Creool, Engels, Frans
Nationale feestdag(en) 29 juni (onafhankelijkheidsdag)
Klimatologische gesteldheid Tropisch

Staatkundige gegevens

Staatshoofd President James Alix Michel (sinds 14 april 2004)
Premier n.v.t.
Minister van Buitenlandse Zaken Patrick Pillay
Minister van Economische Planning en Werkgelegenheid Jacqueline Dugasse
Staatsvorm Republiek
Parlement Nationale Vergadering bestaande uit 34 zetels

Staatsinrichting

De Seychellen zijn een republiek. In de in 1993 per referendum goedgekeurde nieuwe grondwet is onder druk van het VK en Frankrijk het meerpartijenstelsel vastgelegd. James Michel is zowel staatshoofd als regeringsleider. Het rechtsstelsel is gebaseerd op het Engelse burgerlijk wetboek en de ‘Code Napoléon’.

Demografische gegevens

Natuurlijke bevolkingsgroei 1,0% (1975-2003), 0,9% (2003-2015)
Geboorten (per 1000 inwoners) 16,55 (2004, per 1000 inwoners)
Overlijdens (per 1000 inwoners) 6,41 (2004, per 1000 inwoners)
Levensverwachting 77,1 jaar (v) – 66,1 jaar (m) (2004, schatting CIA)

Economische gegevens

BBP US$ 703 miljoen (2004, schatting overheid Seychellen)
Economische groei -2% (2004, schatting overheid), -6,3 (2003, schatting overheid), 1,3% (2002, schatting overheid)
BBP per capita US$ 8.610 (2003)
Inflatie 3,9% (2004, schatting EIU), 3,3% (2003), 0,2% (2002)
Beroepsbevolking per sector Landbouw en visserij (3,6%), industrie (15%), handel en diensten (81,4%) (1994)
Werkloosheid Niet beschikbaar
Uitvoer US$ 301 miljoen (2004, schatting EIU)
– belangrijke producten Tonijn in blik, bevroren garnalen en bevroren/verse vis, heruitvoer olieproducten
– belangrijkste partners Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Thailand
Invoer US$ 417 miljoen (2004, schatting EIU)
– belangrijke producten Voedsel en levende dieren, machines en transportmaterieel, gefabriceerde goederen, chemicaliën, brandstof
– belangrijkste partners Saoedi-Arabië, Frankrijk, Spanje, Zuid-Afrika
Valuta Seychellen Rupee (SRs)
Buitenlandse schuld US$ 572 miljoen (2004,  schatting EIU)
Debt-service ratio 13% (2004, schatting EIU)
Saldo handelsbalans US$ 116 miljoen (tekort, 2004)
Lopende rekening betalingsbalans US$ 24,7 miljoen (tekort, 2004, schatting EIU)

Economische situatie

Ondanks vele pogingen tot diversificatie blijft toerisme de ruggengraat van de Seychelse economie. In 2002 deden 132.000 toeristen de Seychellen aan. Dit hoge aantal is te danken aan intensieve promotie in Europa, goede internationale vliegverbindingen (onder andere door KLM-Kenyan Airlines) en een grote toename van toerisme vanuit Zuid-Afrika. Wel is gebleken dat de toeristen gemiddeld steeds minder geld besteden. Ook is de sector gevoelig voor externe ontwikkelingen (terrorisme, SARS).

De ongeveer 115 eilanden beschikken over weinig landbouwgrond en deze grond is over het algemeen weinig vruchtbaar. De visgronden van de Seychellen bestrijken ongeveer een miljoen vierkante kilometer. Buitenlandse vissers moeten sinds 1979 beschikken over een vergunning. De Europese Unie bezit de grootste visconcessie en betaalt daarvoor zes miljoen ECU (ca. NLG 13,3 miljoen). De opbrengsten uit visserij (tonijn) vormen eveneens een belangrijke bijdrage in de buitenlandse valuta inkomsten.

Vooral dankzij het toerisme behoren de Seychellen tot de ‘upper middle income countries’ en is het bruto nationaal inkomen per capita hoger dan op het Afrikaanse vasteland. De Seychellen ontvangen daarom weinig ontwikkelingshulp. Desalniettemin is er de afgelopen twee jaar sprake van een negatieve groei door minder toerisme en export van vis. In de komende jaren zal deze tendens naar alle waarschijnlijkheid voortzetten, waarbij dalende exportprijzen van tonijn één van de oorzaken is.

Ontwikkelingsrelevante indicatoren

Groeisectoren Visserij en infrastructuur
Energiesituatie Elektriciteitsopwekking geheel op basis van geïmporteerde olie.
Human development index 0,821 (2003, 51e plaats van in totaal 177)
Human poverty index Niet beschikbaar
Gender-related development index Niet beschikbaar
% inwoners dat leeftijd van 40 niet haalt Niet beschikbaar
Alfabetisering 92,3% (v) – 91,4 (m) (2003)
% mensen met toegang tot veilig drinkwater 87% (2002)
% mensen met toegang tot essentiële medicijnen 80-94% (1999)
% kinderen tot 5 jaar met ondergewicht 6% (1995-2003)

Binnenlandse politiek

Tijdens de jongste algemene presidents- en parlementsverkiezingen in december 2002 werd France Albert René met een ruime meerderheid herkozen tot President voor een periode van vijf jaar. In 1996 is de post van vice-president gecreëerd.  De president trad tussentijds af in april 2004 en werd opgevolgd door zijn vice-president James Michel. Nieuwe presidentsverkiezingen worden niet eerder dan 2006 gehouden. France René bleef actief in de politiek als voorzitter van de regerende Seychelles People’s Progressive Front (SPPF). Deze partij heeft 23 van de 34 parlementszetels in handen. De oppositie is in handen van de Seychelles National Party (SNP) onder leiding van Wavel Ramkawalam. Aanvankelijk had de SNP bezwaar tegen de tussentijdse opvolging van president René, maar momenteel werk de oppositie aan betere relaties met de regeringspartij.

De oppositie won in 2002 ten opzichte van de verkiezingen van 1998 zeven zetels en heeft nu in het totaal 11 zetels.

Sociale situatie

De gezondheidszorg en het onderwijs hebben prioriteit in het regeringsbeleid van president René. Er is veel vooruitgang geboekt in het bestrijden van besmettelijke ziektes en ondervoeding door een netwerk van poliklinieken. Het is echter lastig gebleken lokale mensen medisch te scholen, zodat de gezondheidszorg toch voornamelijk afhankelijk blijft van buitenlands personeel. De positie van de vrouwen is relatief goed te noemen.

In 2002 werd ongeveer 9,3% van de overheidsuitgaven gereserveerd voor onderwijszaken en 8,2% voor gezondheidszorg. Lager onderwijs is gratis en verplicht op de Seychellen tot de leeftijd van 15 jaar. De gemiddelde verhouding leerling: docent is ongeveer 15:1

Mensenrechten

Hoewel de overheid de mensenrechten over het algemeen respecteert, zijn er enkele gevallen bekend van wreed optreden door de veiligheidstroepen van de politie. Dit is echter niet wijdverspreid en de autoriteiten hebben dergelijke overtredingen in het verleden onderzocht en bestraft. Verder is de macht van de president erg groot en is er weinig onafhankelijke controle op de rol van de president.

De grondwet voorziet in persvrijheid en vrijheid van meningsuiting maar in praktijk bestaan hierop toch beperkingen. De overheid bezit het enige radio- en televisiestation en is eigenaar van de enige dagelijks verschijnende krant. Er bestaat één belangrijk kritisch weekblad, de Regar, dat regelmatig aangeklaagd wordt door de overheid wegens “laster”.

Geweld tegen vrouwen en kinderen, met name meisjes, is een probleem op de Seychellen. Dit gebeurt vooral in de huiselijke kring, waar de politie bovendien niet snel ingrijpt. Dergelijke vergrijpen worden niet of zeer licht bestraft.

Buitenlands beleid en veiligheidsbeleid

Mede vanwege hun strategische ligging onderhielden de Seychellen tijdens de Koude Oorlog contacten met beide blokken. Ook waren er relaties met Libië, Algerije, Irak en Noord-Korea. President René streefde ernaar om van de Indische Oceaan een vredeszone te maken en de ‘British Indian Ocean Territory’ te demilitariseren. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zijn de Seychellen zich meer gaan richten op belangrijke donoren als Frankrijk, Japan en het Europees Ontwikkelingsfonds. Ook werden regionale banden aangehaald. Samen met Madagaskar, Mauritius, Frankrijk(vanwege Réunion) en de Comoren vormen de Seychellen de Indian Ocean Commission, een regionaal samenwerkingsverband. De Seychellen zijn echter nog geen lid van het ‘Indian Ocean Rim Initiative for Regional Co-operation’, waarvan veertien landen deel uitmaken.

Het leger telt vierhonderd man, van wie tweehonderd de kustwacht vormen.

Comments are closed.

  • Africa Web TV