Gegevens

Vlag BotswanaGegevens van Botswana

Achtergrond en geschiedenis

 

Gedurende de 17e en 18e eeuw werd het huidige Botswana bewoond door een voornamelijk Setswana sprekende bevolking. Vanaf begin 19e eeuw bereikten ook Europeanen deze regio. Aan het eind van de 19e eeuw was Khama III (ook wel Khama de Grote) de meest vooraanstaande en belangrijke inheemse leider met een machtig leger. Door aanhoudende dreiging van de Afrikaners uit Zuid Afrika, versterkt door de ontdekking van goud in Botswana, zocht en vond Khama III protectie bij de Britten. Hoewel Khama III enorme invloed bleef uitoefenen op het gebied en inlijving bij Zuid Afrika wist te voortkomen, werd het land, toen nog Bechuanaland geheten, vanaf 1885 een Brits protectoraat.In 1962 werd door een kleinzoon van Khama III, Seretse Khama, de Bechuanaland Democratic Party (BDP) opgericht. Al in de verkiezingen voorafgaand aan de onafhankelijkheid, in 1965, won de BDP de meeste stemmen en een jaar later werd Seretse Khama de eerste president van de onafhankelijke republiek Botswana. De BDP is tot op heden steeds de regerende partij in Botswana geweest, ondanks de oprichting eind jaren zestig van de vrij populaire, marxistische partij; Botswana National Front (BNF). Na zijn dood in juli 1980, werd Khama opgevolgd door zijn vice-president Quett Ketumile Masire. Masire, mede-oprichter van de BDP, bleef president tot april 1998 en werd opgevolgd door de toenmalige vice-president Festus Mogae.

Seretse Ian Khama (februari 1953) is sinds 1 april 2008 president van Botswana. Voordien was hij sinds 1998 vicepresident van het Afrikaanse land. Khama is lid van de BDP, de Botswaanse Democtratische Partij. Ian Khama is de eerstgeboren zoon van Seretse Khama, die president was van Botswana tussen 1966 en 1980.

 

In 2000, 2003 en 2006 maakten wij een rondreizen door Botswana

 

Geografie

 

Oppervlakte: 581,730 km²  is 16 x Nederland
Landsgrenzen: Totaal: 4.013 km
grenslanden:  Namibië 1.360 km, Zuid Afrika 1.840 km, Zimbabwe 813 km
Klimaat: Woestijn in zuid en west Botswana, sub-tropisch
Hoogste punt: Tsodilo Hills 1.489 m
Natuurlijke hulpbronnen: Diamanten, koper, nikkel, zout, soda, kolen, ijzererts, zilver
Geïrrigeerd land: 20 km²  in 1993
Landgebruik: Landbouwgrond: 1%;  weidegrond: 46%; bosgrond: 47%; anders:  6%
Milieuproblemen: Terugkerende droogte; woestijnvorming; overbegrazing en een tekort aan zoet waterbronnen.

 De bevolking

 

Bevolkingsaantal: 1.586.119  in 2001; dit getal kan ernstig worden beïnvloed als gevolg van de ziekte aids.
Bevolkingsdichtheid: 2,6 inwoners per km²  in 2000
Leeftijdsopbouw:  0-14 jaar: 40.3% – 15-64 jaar: .55.56%  – 65 jaar en ouder: 4.14 %  in 2001
Bevolkingsgroei:  0.47% in 2001 Dit getal is beïnvloed ten gevolgen van de ziekte aids.
Kindersterfte: 63.2 doden op 1000 levend geborenen gegevens van 2001. In vergelijk met NL: 4,37
Kinderen tot 5 jaar met ondergewicht: 17%
Drinkwater: 97 % van de mensen hebben toegang tot veilig drinkwater in 2000
Levensverwachting: Mede door de enorme sterfte aan de gevolgen van AIDS is de levensverwachting teruggelopen van 63 jaar in 1991 tot onder de 50 in 1997.In 2001is de levensverwachting van de bevolking: 37.13 jaar

mannen: 36.77 jaar; vrouwen: 37.51 jaar

Vruchtbaarheidcijfer:  3.7 kinderen gemiddeld  per vrouw in 2001  
Verspreiding van AIDS bij volwassenen: 35.8 % – gegevens van 1999;  290.000 mensen met AIDS in 1999; 24.000 AIDS doden in 1999
Etnische groepen: Tswana (of Setswana) 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%, anderen, inclusief Kgalagadi en blanken 7%
Religies: Inheemse godsdiensten (grote meerderheid), christelijk (± 30%), in zeer beperkte mate islamitisch (Gaborone en Lobatse
Talen: Engels, Setswana, Kalanga, Herero
Alfabetisme: Totaal van de bevolking boven de 15 jaar:  69.8%
mannen:  80.5%  vrouwen:  59.9% in 1995

 De overheid

 

Naam van het land: Botswana
Type overheid: Parlementaire Republiek
Hoofdstad: Gaborone
Administratieve indeling: 10 districten en vier gemeenteraden*; Central, Chobe, Francistown*, Gaborone*, Ghanzi, Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse*, Ngamiland, North-East, Selebi-Pikwe*, South-East, Southern
Onafhankelijk sinds: 30 september 1966 van Verenigd Koninkrijk
Nationale feestdagen: 1 juli (sterfdag Seretse Khama), 20 en 21 juli (dag van de president), 30 september (dag van de onafhankelijkheid)
Grondwet: Maart 1965 en effectief op 30 september 1966
Rechtelijk systeem: Op basis van het Romeins-Nederlands recht en het gewoonterecht.
Stemrecht: Vanaf 18 jaar
Uitvoerende macht: Botswana is een presidentiële democratie. Sinds 1998 is Festus Mogae president van BotswanaDe uitvoerende macht ligt bij de president, die wordt gekozen door de Nationale Vergadering. Amendementen behoeven een twee derde meerderheid in het parlement om als wet te kunnen worden aangenomen. Over zeer ingrijpende aanpassingen zoals verandering in de lengte van de regeerperiode van het parlement, wordt met behulp van een referendum besloten.
 
Wetgevende macht: Sinds de onafhankelijkheid in 1966 ligt de wetgevende macht bij het parlement, dat bestaat uit de Nationale Vergadering (40 gekozen leden), president, voorzitter, procureur-generaal en vier afgevaardigden van de president. De Nationale Vergadering wordt voor een periode van vijf jaar gekozen door middel van vrije verkiezingen.
Binnenlandse situatie: Belangrijkste aandachtspunten voor de regering onder leiding van president Mogae zijn het creëren van nieuwe banen, de enorme AIDS-problematiek en hervorming van de civiele diensten. De algemene verkiezingen van oktober 1999, met een opkomst van 70%, brachten de president niet in problemen, aangezien de oppositiepartij Botswana National Front recentelijk uit elkaar is gevallen. Deze partij en een afsplitsing verwierven 7 zetels in het parlement. De regerende Botswana Democratic Party keerde versterkt in het parlement terug met 33 zetels. Over het algemeen kan de politieke situatie in Botswana stabiel en democratisch genoemd worden.Op 30 oktober 2004 werden er verkiezingen gehouden die weer gewonnen werden door Botswana Democratic Party van president Festus Mogea met nu 51,7 % van de stemmen.
 

 Sociale situatie

 

  Hoewel Botswana tot de rijkere landen in Afrika behoort, is het aantal werklozen groeiende. De belangrijkste concentratiepunten betreffende binnenlandse politiek, zijn momenteel werkloosheid- en armoedebestrijding.Botswana heeft een goede, gedecentraliseerde gezondheidszorg, waartoe een zeer groot deel van de bevolking toegang heeft (±90% in de eerste helft van de jaren 90). De meest voorkomende gezondheidsproblemen in Botswana zijn tuberculose, diarree en longontsteking. Malaria komt alleen voor in Noord-Botswana. Botswana heeft het hoogste aantal HIV geïnfecteerde van de wereld; 23% (1997) van de bevolking tussen de 15 en 50 jaar. Mede door de enorme sterfte aan de gevolgen van AIDS is de levensverwachting teruggelopen van 63 jaar in 1991 tot onder de 50 in 1997.

Onderwijs is gedurende zeven jaar gratis maar niet verplicht. Over het algemeen wordt hiervan in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt. Er zijn weinig gegevens bekend over kinderarbeid. Officieel mag een kind van 13 jaar of jonger alleen werken voor een direct familielid. Kinderen jonger dan 15 mogen niet in de industriële sector werken, en onder de 16 jaar mogen kinderen geen nachtwerk of risicovol werk verrichten. Gezien de grote toestroom van leerlingen en het beleid van de overheid om meer kinderen voor zoveel mogelijk jaren van onderwijs te voorzien, lijkt de naleving van deze regels goed te zijn.

Wat betreft de discriminatie van vrouwen is er in Botswana nog veel werk te verrichten. Veel vrouwen worden op civiel en economisch gebied achtergesteld. Door de overheid en verschillende NGO’s worden regelmatig projecten/workshops georganiseerd om iets aan de status van de vrouw te verbeteren. Ook onafhankelijke vrouwenorganisaties werken hieraan, vaak in een moeizame dialoog met de overheid.

bron: ministerie van Buitenlandse zaken
Mensenrechten:Zie: Amnesty.org De grondwet voorziet in handhaving van de mensenrechten in Botswana. Over het algemeen respecteert de overheid de mensenrechten, ondanks enkele aanhoudende problemen. Er zijn gevallen bekend van intimidatie van verdachten door de politie. Vrouwen worden in Botswana op sociaal en wetmatig gebied gediscrimineerd. Geweld tegen vrouwen, vooral in de huiselijke sfeer is een veelvoorkomend probleem. Minderheidsgroeperingen, vooral volken in de meer afgelegen gebieden, hebben slechts beperkte toegang tot sociale voorzieningen en invloed op de politieke ontwikkelingen.Amnesty International heeft een landendossier van Botswana

 Economie

Economie: Voor de onafhankelijkheid in 1966, behoorde Botswana tot de armste 20 landen ter wereld. De ontdekking en ontwikkeling van met name diamant vanaf begin jaren 70, zorgde voor een enorme economische groei. In de jaren tachtig was de economische groei van Botswana met ongeveer 10 procent per jaar een van de hoogste ter wereld. Halverwege de jaren 90 vormde de diamantexport, samen met de uitvoer van koper en andere mineralen, 72,5% van de totale exportinkomsten. Het aandeel van landbouw in het BNP verminderde drastisch (tot 4,5% van het BNP in 1996), hoewel in deze sector nog steeds een relatief groot percentage van de beroepsbevolking emplooi vindt (25,7% in 1995).De economische groei heeft geleid tot verbetering van de infrastructuur en ontwikkeling van de industriesector en sociale diensten. Het eenzijdige karakter van de economische ontwikkelingen maakt Botswana echter ook kwetsbaar. Om niet afhankelijk te zijn van de mijnbouwsector alleen, dringt het IMF aan op economische diversificatie.De werkeloosheid blijft inmiddels een probleem vormen, onder meer door terugkerende mijnwerkers uit Zuid Afrika. Ook de inflatie is nog niet onder controle.
 
Bruto Nationaal Product: US $ 10.4 miljard in 2000
Groei BNP: .6% in 2000
BNP per hoofd van de bevolking: US $ 6.600 in 2000 volgens de Wereldbank
Bevolking onder de armoedegrens: .47% gegevens 2000
Inflatie van de consumptieartikelen: 8.6% in 2000; 6,2% in 1999; 7,0% in 1998; 8,7% in 1997
Arbeidskrachten per sector: Landbouw en visserij (26%), mijnbouw* (21%), industrie (20%), handel en diensten (33%) in 1995  *ook de mijnbouw in Zuid Afrika
Budget: Inkomsten:$1.6 miljard    –  uitgaven:  $1.8 miljard
Industrie: Diamanten, koper, nikkel, zout, soda, kolen, ijzererts, zilver, vlees
Groei industriële productie: 6.2% in 2000
Elektriciteitsproductie: 610 miljoen kWh in 1999
Bron van de elektriciteitsproductie: 100 % fossiele brandstof
Elektriciteitsconsumptie: 1,5 miljard kWh in 1999
Landbouw producten: Sorghum, mais, millet, pinda’s, bonen,  zonnebloenzaad; vee
Export: US $ 2,6  miljard in 2001
Export producten: Diamanten, voertuigen, koper, nikkel en vlees
Export – partners: Europa, Southern African Customs Union (SACU) en Zimbabwe
Import: US $ 2,2 miljard in 2001
Importgoederen: Voedsel en dranken, transportmiddelen, machines en chemicaliën
Import – partners: SACU, Europa en Zimbabwe
Buitenlandse schuld: US $ 455 miljoen in 2001
Economische hulp: US $ 73 miljoen in 1995
Geld: Pula (BWP) 1 € = 10,92 Pula  –  1 Pula = 0.091 EUR €  per 16/’08

 Diversen

 

Internet landen code: .bw
Internet Providers: 3  in 2001
Internet gebruikers: 12.000 in 2000
Spoorwegen: 888 km
Wegen: Totaal:18.482 km; geasfalteerd: 4.343 km niet geasfalteerd: 14.139 km in 1996
Waterwegen: Geen
Havens: Botswana ligt niet aan zee

Comments are closed.

  • Africa Web TV