Gegevens

Vlag KeniaKenia gegevens

Introductie

De geschiedenis:

bron: o.a. Ministerie van Buitenlandse zaken

Volgens paleontologen als de befaamde Richard Leakey is de Rift Valley, die ook door Kenia loopt, de “wieg der mensheid”. In ieder geval is een van de gevonden schedels in het gebied rond het Turkana-meer ca. 2,5 miljoen jaar oud, en afkomstig van de zogenaamde “homo habilis”. Ca. 4000 jaar geleden werd Kenia bevolkt door de Khoisan die verwant waren aan zuidelijk Afrikaanse volken. Daarna is Kenia een migratieland bij uitstek geworden o.a. door de vruchtbare grond in dit deel van Afrika. Zo worden in Kenia praktisch alle belangrijke talen van Afrika gesproken.

Vanaf de 8e eeuw werd de kuststreek van Kenia bezocht door moslims van het Arabisch schiereiland. Ze hadden niet de intentie om het gebied te veroveren maar dreven er voornamelijk handel. Velen vestigden zich definitief en vermengden zich met de Afrikaanse bevolking.
In 1498 rondde een Portugese expeditie onder leiding van Vasco da Gama Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika en zeilden door naar de oostkust van Afrika. Het einde van de Portugese overheersing in Oost- Afrika naderde snel toen de Arabieren in 1698 Fort Jesus innamen. Rond 1720 zouden de Portugezen de oostkust van Kenia voorgoed verlaten. Gedurende de 18e eeuw vestigden zich verschillende dynastieën uit Oman langs de oostkust van Afrika.

Kenia, vroeger bekend als Brits Oost Afrika, werd in 1895 verklaard tot Brits protectoraat onder andere om op deze manier een route richting Oeganda veilig te stellen. Steeds meer blanke boeren vestigden zich in Kenia waar zij succesvol thee en koffie, bestemd voor export, verbouwden. De Kenianen werkzaam in de agrarische sector konden echter niet in hun eigen onderhoud voorzien en door middel van politieke activiteiten, o.a. het oprichten van de Kenya African Union (KAU) in 1944, werd aandacht gevraagd voor de scheve verhoudingen tussen de blanke boeren en de Keniaanse bevolking. Het wordt algemeen aanvaard dat de ontevredenheid onder de Kenianen en het feit dat zij zich politiek organiseerden uiteindelijk leidde tot een hevige terroristische strijd van 1952 tot 1956, uitgevoerd door een geheim genootschap bekend onder de naam MauMau.

De noodtoestand werd afgekondigd en alle politieke activiteiten verboden tot 1955. Jomo Kenyatta, president van de KAU, werd gevangen genomen op grond van vermeende betrokkenheid bij de Mau Mau beweging. Vanaf 1957 werden er steeds meer Afrikanen toegelaten tot de wetgevende raad en vanaf 1960 werden er wederom politieke partijen toegestaan waarna de Kenya African National Union werd opgericht. Met de verkiezingen in 1961 won KANU de meerderheid van de stemmen maar weigerde een regering te vormen totdat Kenyatta vrij zou worden gelaten. Daarop werd er een coalitieregering gevormd met KADU (Kenya African Democratic Union), onder leiding van Ronald Ngala. Kenyatta werd na zijn vrijlating Kenyatta benoemd tot president van KANU en na de onafhankelijkheid gekozen tot president van de nieuwe republiek.

Na de dood van Kenyatta in 1979 werd het presidentschap overgedragen aan de vice-president, Daniel arap Moi. In 1982 werd Kenia constitutioneel een eenpartijstaat. Alhoewel Moi hervormingen probeerde door te vervoeren, o.a. ter bestrijding van corruptie en de schending van de mensenrechten, was er sprake van politieke onrust in het land. In 1982 deed de Keniaanse luchtmacht een poging tot staatsgreep, maar deze werd door het leger de kop ingedrukt. Daarna probeerde Moi zich flexibeler op te stellen ten aanzien van de oppositiepartijen, maar voerde tegelijkertijd ook een strenge politieke controle uit. In 1991 werd een meer-partijen systeem ingevoerd. Enkele oppositiepartijen zijn de Union of Nationalists to Liberate Kenya (Mwakenya), het Forum for the Restoration of Democracy (FORD), welke zich later splitste in FORD-Asili en FORD-Kenya, de National Democratic Party (NDP) en Safina. De belangrijkste oppositiepartijen verenigden zich in het United National Democratic Front, maar verschillende belangen hielden de partij intern verdeeld. De oppositiepartijen zijn het tot op heden niet eens kunnen worden over een gezamenlijke verkiezingsstrategie.

Er is nog steeds sprake van vergaande vormen van corruptie en schending van de mensenrechten met als gevolg dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in 1997 alle hulp heeft opgeschort. In december 1997 is Moi voor de vijfde en laatste keer tot president gekozen. KANU bleek wederom het meest succesvol bij de parlementaire verkiezingen, ofschoon met de kleinste meerderheid sinds de onafhankelijkheid.

Ondertussen zijn er verkiezingen gehouden en is Emilio Mwai Kibaki als nieuwe president gekozen. (Zie ook impressie1 rondreis Kenia)

 

Geografie

Oppervlakte: 569.259 km² = 17 x Nederland
Landsgrenzen: Totaal: 3.446 km – Landen: Ethiopië 830 km, Somalie 682 km, Soedan 232 km, Tanzania 769 km, Oeganda 933 km, kust 536 km
Klimaat: Tropisch aan de kust, droog in het binnenland
Hoogste punt: Mount Kenya  5.199 m – Afrika’s tweede hoogste berg
Natuurlijke hulpbronnen: Goud, limestone, soda, zout, rubies, fluorspar, garnets, wildstand, waterkracht
Geïrrigeerd land: 660 km² in 1993
Natuur rampen: Terugkerende droogtes in het noordelijke en oostelijke regio’s; overstroming gedurende het regenseizoen
Milieuproblemen: Belangrijke milieuproblemen in Kenia zijn de afname van de kwaliteit van het water vanwege een toename in het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, water vervuiling veroorzaakt door stedelijk en industrieel afval, ontbossing, erosie en verwoestijning. Stropers vormen daarbij ook een bedreiging voor het milieu.

De bevolking

Bevolkingsaantal: 30.765.916 inwoners – Dit getal kan ernstig worden beïnvloed ten gevolgen van  de ziekte aids.
Bevolkingsdichtheid: 51,6 inwoners per km² in 2000. De ruimtelijke spreiding van de bevolking is zeer ongelijk: ca. driekwart van de bevolking is geconcentreerd op 10% van de totale landoppervlakte. De dichtstbevolkte gebieden zijn het zuiden en het zuidwesten en de kuststrook langs de Indische Oceaan. Grote gebieden van Kenia zijn praktisch leeg. Ca. driekwart van Kenia heeft een bevolkingsdichtheid van minder dan 10 inwoners per km²
Leeftijdsopbouw: 0-14 jaar: 41.95% – 15-64 jaar: 55.26% – 65 jaar en ouder: 2.79%  in 2001
Bevolkingsgroei: 1.27% in 2001
Kindersterfte: 67.99 doden op 1000 levend geborenen gegevens van 2001

In vergelijk met NL: 4,37

Kinderen tot 5 jaar met ondergewicht: 22%
Drinkwater: 49 % van de mensen hebben toegang tot veilig drinkwater
Levensverwachting: Totaal van de bevolking: 47.49 jaar gegevens van 2001

In vergelijk met NL = 78,43 jaar

Vruchtbaarheidcijfer: Gemiddeld 3.5 kinderen per vrouw in 2001
Verspreiding van AIDS bij volwassenen: 13.95 %   – aantal mensen met AIDS  2.1 miljoen; aantal AIDS doden: 180.000 gegevens van 1999
Ethnische groepen: Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, andere Afrikanen 15%, Aziaten, Europeanen en Arabieren 1%
Religies: Christendom (protestant 38%, katholiek 28%), inheemse godsdiensten 26%, Moslim 7 %, overige 1%
Talen: Engels (officieel), Kiswahili (officieel), lokale talen
Alfabetisme: Definitie:  Lezen en schrijven boven de leeftijd van 15 jaar
totaal van de bevolking: 78.1% –  mannen:  86.3% –  vrouwen: 70% in 1995

De overheid

Naam van het land: Officieel: Jamhuri ya Kenya; Engels: Republic of Kenya,   –  kort Kenya
Type overheid: Republiek
Hoofdstad: Nairobi
Administratieve indeling: 7 provincies en 1 area*; Central, Coast, Eastern, Nairobi Area*, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western
Onafhankelijk sinds: 12 december 1963 van Engeland
Nationale feestdag: Onafhankelijkheidsdag, 12 december
Grondwet: Aangenomen op 12 december 1963, veranderd in een  republiek in 1964; aangepast in 1979, 1983, 1986, 1988, 1991, 1992, 1997 en 2012
Rechtelijk systeem: Gebaseerd op het Engelse recht, het stammenrecht en het Islamitisch recht.
Stemrecht: Vanaf 18 jaar
Uitvoerende macht: Staatshoofd: President Uhuru Kenyatta

Uhuru Kenyatta (Nairobi, 26 oktober 1961) is een Keniaans politicus. Hij is de zoon van Jomo Kenyatta, de eerste president van Kenia, en is president van Kenia namens de KANU. Keyatta behoort tot de stam van de Kikuyu. Na zijn middelbare school in Nairobi te hebben gevolgd, studeerde Kenyatta aan Amherst College in de Verenigde Staten. In 2001 werd hij lid van het parlement van Kenia. Hij werd minister onder Daniel arap Moi, die hem als zijn opvolger beschouwde. Kenyatta verloor echter in december 2002 de verkiezingen van Mwai Kibaki en werd oppositieleider. Bij de verkiezingen van 2007 steunde hij Kibaki, die Kenyatta vervolgens tot minister benoemde. In april 2008 werd hij vice-premier.

Van 2009 tot 2012 was hij minister van Financiën. Op 15 december 2010 werd Kenyatta door aanklager Moreno-Ocampo van het Internationaal Strafhof genoemd als verdachte ter zake van misdaden tegen de menselijkheid, begaan in de nasleep van de verkiezingen van 2007. Hierop trad hij af als minister van Financiën. In juli 2013 zal hij voor het Strafhof verschijnen. Bij de presidentsverkiezingen in maart 2013 versloeg Kenyatta zijn rivaal Raila Odinga met 50,07 procent, tegenover 43,31 procent van de stemmen. Deze uiterst krappe meerderheid werd door Odinga meteen aangevochten. Odinga legde zich op 30 maart 2013 toch bij de overwinning van zijn tegenstander neer. Het Keniaans Hooggerechtshof bepaalde ook dat Kenyatta een geldige overwinning had behaald. Op 9 april werd Kenyatta beëdigd als president. Tijdens de beëdiging legde hij zijn hand op dezelfde bijbel die zijn vader in 1964 bij diens beëdiging had gebruikt. (Bron wikepedia.nl)

Wetgevende macht: Eén kamer, de Nationale Vergadering met 222 leden, waarvan 210 direct gekozen vertegenwoordigers, 12 leden benoemd door de president, voor een periode van vijf jaar.
Rechtelijke macht: Hoog gerechtshof; de hoogste rechter wordt aangewezen door de president
Vertegenwoordiging van Nederland in Nairobi: Adres:

Riverside Lane
off Riverside Drive
Nairobi, Kenia
Telefoon (+254) 20 42 88 000

(+254) 20 42 88 333

(+254) (0) 727 594727, 727 594767,

(+254) (0) 734 152763, 734 086102
Fax (+254) 20 42 88 264
Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
08:00 tot 12:30 en 13:30 tot 15:30 uur
Vrijdag 08:00 tot 13:00 uur

Website: kenia.nlambassade.org

Consulaat in Mombasa: Openingstijden: maandag tot vrijdag 11:30 uur – 16:30 uur

Adres: NAS Airport Services Ltd., Moi International Airport, Mombasa
Postadres: P.O. Box 93901, 80115 Mombasa, Kenya
Tel: (+254) 727272645
E-mail: paul@nascat.com
Honorair Consul: dhr Paul Krijnen

Mensenrechten:

zie ook:

Amnesty Intenational

Alhoewel de situatie sinds het eind van 1997 een stuk verbeterd is, worden de mensenrechten in Kenia nog steeds geschonden. Er zijn gevallen bekend van willekeurige arrestaties, buitengerechtelijke moorden en het martelen van gedetineerden. Ook wordt de rechterlijke macht geïntimideerd door de uitvoerende macht. De situatie in de gevangenissen kan als levensbedreigend worden beschouwd; de cellen zijn overvol, er is sprake van een inadequate water- en voedselvoorziening en een gebrek aan medische zorg. In 1996 werden er zelfs 4000 gevangenen vrij gelaten om de overbezetting te verlichten. Alhoewel mannen, vrouwen en kinderen in aparte cellen zouden moeten worden ondergebracht, verblijven zij toch vaak gezamenlijk in een cel.

Economie

Economie: De economie van Kenia is moderner dan die van de andere Oost-Afrikaanse landen. Ca. 76% van de beroepsbevolking was in 1993 werkzaam in de landbouw; de bijdrage van deze sector aan het bruto nationaal product (bnp) was echter slechts 26% in 1999. Het overgrote deel van de Kenianen woont in een gebied met redelijk tot goede akkerbouwgronden

Deze sector is zeer gevarieerd, niet alleen de teelt van voedsel- en marktgewassen, maar ook de veehouderij, bosbouw en visserij nemen een belangrijke plaats in. Daarnaast moet het aandeel van de dienstensector en de verwerkende industrie niet onderschat worden.

In 1986 werd de ontwikkeling van de rurale sector gezien als een middel om acute sociale problemen in de grote steden te voorkomen. De overheid moedigde dit aan door het import regime te liberaliseren en meer aandacht te schenken aan geprivatiseerde bedrijven. Het programma was niet geheel succesvol, onder andere ten gevolge van het stopzetten van de hulp van een aantal donoren en een droogte in 1992. Het hervormende beleid werd doorgezet maar momenteel kampt de Keniaanse economie weer met grote problemen. Zware regens hebben een groot deel van het slecht onderhouden wegennet weggespoeld en de tuinbouwproductie verlaagd. Sinds de gewelddadige etnische conflicten in de zomer van 1997 in de kuststreek blijven de toeristen weg. In het laatste kwartaal van 1999 lijkt de toeristenindustrie weer aan te trekken Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft in 1997 de reeds voor Kenia gereserveerde leningen opgeschort omdat Kenia, na herhaalde waarschuwingen, niet voldeed aan de gestelde voorwaarden op het gebied van privatisering en corruptiebestrijding. In december 1999 heeft het IMF besloten met de Keniaanse overheid te gaan onderhandelen over een Poverty Reduction and Growth Facility. Daartoe zal de Keniaanse overheid tezamen met het maatschappelijk middenveld een Poverty Reduction Strategy moeten opstellen. Ook als een en ander positief verloopt, dan zal een daadwerkelijke hervatting van de leningen niet voor medio 2000 kunnen plaatsvinden.

De verwachting is dat de economie in 1999 slechts met één á twee procent zal zijn gegroeid. De overheid kampt met grote (binnenlandse) staatsschulden; donoren en internationale financiële organisaties willen eerst verbeteringen zien in het functioneren van het overheidsapparaat alvorens zij met nieuwe leningen over de brug komen. De regering heeft inmiddels ingrijpende maatregelen aangekondigd om het overheidstekort terug te brengen. De implementatie zal naar verwachting voor sociale onrust zorgen.

 
Bruto Nationaal Product: $45,6 miljard in 2000
Groei BNP: 0.4% in 2000
BNP per hoofd van de bevolking: $1,500 in 2000
Bevolking onder de armoedegrens: 42%  in 1992
Inflatie van de consumptieartikelen:  7% in 2000
Arbeidskrachten per sector: Landbouw  75% tot 80%, industrie 7%, handel en diensten 13% in 1995
Arbeidskrachten: 9.2 miljoen in 1998
Werkeloosheidscijfer: 50% in 1998
Budget: Inkomsten$ 2.91 miljard,
uitgaven$2.97 miljard, inclusief kapitaal uitgaven in 2000
Industrie: Ruwe plantaardige producten, groenten en fruit, koffie, olieraffinage, toerisme, zeep, cement, textiel, kleine consumptiegoederen
Groei industriële productie: 0.5% in 2000
Elektriciteitsproductie: 4.225 miljard kWh in 1999
Bron van de elektriciteitsproductie: Fossiele brandstof:  31% waterkracht: 67% anders: 2% in 1999
Elektriciteitsconsumptie: 4.075 miljard kWh in 1999
Landbouw producten: Koffie, thee, graan, meel, rietsuiker, fruit, groenten, vlees,  kippen, eieren
Export: $ 1,7 miljard in 2000
Export producten: Thee, koffie, tuinbouwproducten, olieproducten, visproducten, cement
Export – partners: Oeganda 18 % Verenigd Koninkrijk15 %, Tanzania 12%, Pakistan 8%.
Import: $3 miljard in  2000
Importgoederen: Industriële en elektrische machinerieën, gemotoriseerde voertuigen, ruwe olie, olieproducten, ijzer en staal, harsen en kunststoffen
Import – partners: Verenigd Koninkrijk 12%, Verenigde Arabische Emiraten 8%, Japan 8%, India
Buitenlandse schuld: $ 6.2 miljard in 2000
Economische hulp: $ 457 miljoen in 1997
Geld: Keniaanse shilling (KES) 1 Euro = 87,42 shilling  per 10-01- ’08

Diversen

Internet landen code: .ke
Internet Providers: 5  in 2000
Internet gebruikers: 45.000  in 1999
Spoorwegen: 2.778 km
Wegen: 63.800 km waarvan 8.868 km geasfalteerd
Havens: Kisumu, Lamu, Mombasa

Comments are closed.

  • Africa Web TV