Gegevens

Vlag NigeriaGegevens Nigeria

Introductie

Geschiedenis

Bron o.a. Ministerie van buitenlandse zaken

 

De belangrijkste bevolkingsgroepen van Nigeria zijn de Hausa (in het noorden), de Yoruba (in het zuidwesten) en de Ibo (in het zuidoosten). Religieus gezien valt Nigeria ruwweg uiteen in noord en zuid: de noordelijke Hausa zijn overwegend moslim, de Yoruba en Ibo christen. De gebieden in het noorden behoren geografisch en cultureel tot de Sahel-Sudan zone. Die in het zuiden, oorspronkelijk vooral tropisch bos, zijn traditioneel op de kust gericht.In het zuidwesten wonen de Yoruba, die waarschijnlijk in de tiende eeuw in het gebied arriveerden. Zij vormden afzonderlijke rijkjes onder soevereiniteit van de Oba, met als spiritueel centrum de stad Ife. De komst van de Europeanen aan de kust betekende een verlegging van de handelsroutes en een verzwakking van de positie van de Yoruba. De Ibo in het zuidoosten kenden geen centraal bestuur en geen schrift. Het waren uiteindelijk de Britten die de koloniale macht in het huidige Nigeria werden. Zij voegden noord en zuid, gebieden die tot dan toe weinig met elkaar te maken hadden gehad en die qua kenmerken ook sterk van elkaar verschilden, samen tot wat uiteindelijk Nigeria zou worden.

Vooral in het zuiden kwamen, als reactie op het Britse koloniale bestuur, enkele op etnische leest geschoeide bewegingen op, de National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC), die door de Ibo werd gedomineerd, en de Action Group (AG) van Yoruba-intellectuelen. Het noorden kende geen intellectuele elite en de emirs, die voor hun macht van de Britten afhankelijk waren, wilden geen onafhankelijkheid. Teneinde toch hun invloed te doen gelden, richtten zij in 1949 het Northern People’s Congress (NPC) op. Deze politieke verdeling bepaalde in de jaren vijftig de vorm van de Federatie Nigeria, die in 1960 formeel onafhankelijk werd.

Na deelstaatverkie­zingen in West-Nigeria in 1965 maakte in 1966 een Ibo-coup een eind aan de Federatie. De nieuwe, centrale staat hield slechts een half jaar stand. Op 30 mei 1967 riepen Iboleiders de onafhankelijke Republiek Biafra uit. Er volgde een bloedige afscheidingsoorlog. De militaire leiders van Nigeria wisten de eenheidsstaat echter te bewaren. Sindsdien bleef de macht in het land in handen van de militairen, met uitzondering van een korte onderbreking in de periode 1979-1983, toen het bestuur berustte bij een burgerregering. In 1993 werden presidentsverkiezingen gehouden, maar deze werden door de militairen ongeldig verklaard. De ‘winnaar’ van de verkiezingen, Chief Abiola, werd in 1994 gear­resteerd. In 1993 nam generaal Abacha het roer van de militaire regering over. Ook hij zegde een transitieprogramma naar een democratisch burgerbewind toe. Presidentsverkiezingen waren voorzien voor augustus 1998. De vijf politieke partijen waaraan de militairen hun goedkeuring hadden verleend, steunden de kandidatuur van Abacha, doch deze overleed geheel onverwacht op 8 juni 1998. Een maand later (7 juli) stierf in gevangenschap echter ook Abiola, het boegbeeld van de opposi­tie.

Abacha werd opgevolgd door generaal Abubakar. Deze verklaarde zich voorstander van democratisering en droeg in mei 1999, na zestien jaar militair bewind, de macht over aan de burger die de door de militairen georganiseerde verkiezingen gewonnen had. Dit was de voormalige generaal Obasanjo, die op 29 mei 1999 werd geïnaugureerd. In april 2003 vonden de volgende presidentiële verkiezingen plaats, waarbij Obasanjo met ruime meerderheid werd herkozen voor een tweede termijn.

Umaru Musa Yar’Adua werd tot winnaar van de controversiële presidentsverkiezingen van 21 april 2007 uitgeroepen en werd op 29 mei 2007 beëdigd als president van Nigeria.en opvolger van Olusegun Obasanjo. Hij is lid van de regeringspartij People’s Democratic Party (PDP)

De waarnemend president van Nigeria, Goodluck Jonathan, heeft zijn regering op 19 maart 2010 ontbonden. Alle ministers zijn met onmiddellijke ingang ontslagen. „Hij gaf ons geen reden”, verklaarde vertrekkend minister van Informatie Dora Akunyili.

Jonathan neemt sinds 9 februari de taken van president Umaru Yar’Adua waar. Het staatshoofd verbleef vanwege gezondheidsklachten lang in het buitenland, maar keerde eind vorige maand onverwacht terug naar Nigeria.

Het Afrikaanse land gaat al tijden gebukt onder religieus geweld. Moslims en christenen zijn onder meer in de stad Jos met elkaar slaags geraakt. Door de gevechten zijn honderden mensen om het leven gekomen.

Ondanks de minder gunstige verhalen die de ronde doen over Nigeria, hebben wij, op enkele uitzonderingen na, goede herinneringen aan de keren dat wij door het land reisden. In Lagos en het zuiden zijn wij echter nooit geweest.

 

 Geografie

Locatie: West Afrika, grenzend aan de Golf of Guinee, tussen Benin en Kameroen
Landoppervlakte: Totaal: 923.768 km², waarvan land: 910.768 km² en water: 13.000  km²
In vergelijking met NL: 41.526 km²  – Nigeria is 27 x Nederland
Landsgrenzen:  4.047 km grenzend aan de volgende landen: Benin 773 km, Kameroen 1.690 km, Tsjaad 87 km, Niger 1.497 km
Kust: 853 km
Klimaat: Varieert van tropisch vochtig in het zuiden en droog in het noorden
Hoogteverschillen:  Laagste punt: Atlantische Oceaan 0 m; hoogste punt:  Chappal Waddi 2,419 m
Natuurlijke hulpbronnen: Gas, olie, tin, columbite, ijzer, kolen, leisteen, lood, zink, landbouwgrond.
Land gebruik: Landbouwgrond:  33% permanent verbouwde grond:  3%  permanent weidegrond:  44% bos en bosgebied: 12%   anders: 8% in 1993
Geïrrigeerd land: 9.570 km² in 1993
Natuur rampen: Terugkerende periodes van droogte
Milieuproblemen: Bodem erosie; ontbossing; woestijnvorming

De bevolking

Bevolkingsaantal: 135.03.164 in 2007    zo’n 25% van de totale Afrikaanse bevolking
Bevolkingsdichtheid: 115 inwoners per km2
Leeftijdsopbouw: 0-14 jaar: 43.71% – 15-64 jaar: 53.47% – 65 jaar en ouder: 2.82%  in 2001
Groei  van de bevolking: 3,79%% in 2007
Kindersterfte: 73.34 doden op 1000 levend geborenen gegevens 2001- In vergelijk met NL: 4,37
Levensverwachting: Totaal van de bevolking:  51.07 jaar gegevens van 2001 – dit getal zal waarschijnlijk sterk beïnvloed worden door de toename van AIDS gevallen. In vergelijk met NL = 78,43 jaar
Vruchtbaarheidcijfer: 5.57 kinderen van een vrouw – gegevens van 2001
Verspreiding van AIDS bij volwassenen: 5.06%   – aantal mensen met AIDS 3,6 miljoen in 2003; aantal AIDS doden: 310.000 gegevens van 2003
Ethnische groepen: Nigeria is het dichtstbevolkte land van Afrika met meer dan 250 ethnische groepen.  De volgende zijn het grootst en hebben de meeste politieke invloed: Hausa en Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5%, Tiv 2.5%
Religies: Moslim 50%, Christelijk 40 %  inheemse religies 10 %
Talen: Engels is de officiële taal, verder o.a  Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo), Fulani
Alfabetisme: definitie:  Lezen en schrijven boven de leeftijd van 15 jaar
totaal van de bevolking: 57.1% –  mannen:  67.3% –  vrouwen: 47.3% in 1995

 De overheid

Naam van het land: Federal Republic of Nigeria – korte vorm: Nigeria
Type overheid: Republiek
Hoofdstad:

 

Abuja;  – op 12 december 1991 is de hoofdstad officieel verplaatst van Lagos naar Abuja; de meeste federale overheidsinstanties zetelen nu in Abuja

Waypoint: 9. 12 N –  7. 11 O

Administratieve indeling: Er zijn 36 staten en 1 territory*; Abia, Abuja Federal Capital Territory*, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara
Onafhankelijk sinds: 1 oktober 1960 van Engeland
Nationale feestdag: Onafhankelijkheidsdag, 1 oktober
Grondwet: in 1999 is een nieuwe grondwet aangenomen.
Rechtelijk systeem: Gebaseerd op het Engelse recht; in sommige noordelijke staten is er de Islamitische Shariah recht en men treft nog traditionele wetten aan.
Stemrecht: Vanaf 18 jaar
Uitvoerende macht:

 

 

Staatshoofd:  President Umaru Musa Yar’Adua sinds 29 mei 2007; de president is tegelijkertijd staatshoofd en hoofd van de regering

De president wordt gekozen voor niet meer dan twee termijnen van vier jaar; de laatste verkiezingen werden gehouden op 21 april 2007 en de volgende staan gepland in 2011.

Wetgevende macht:

 

National Assembly, bestaande uit 2 kamers, de Senaat (109 zetels) en het Huis van Afgevaardigden (360 zetels).
Politieke partijen en de leiders: All People’s Party of APP – Alhaji Yusuf ALI; Alliance for Democracy of AD – Yusuf MAMMAN en Alhasi Adamu ABDULKADIR; People’s Democratic Party of PDP – Barnabas GEMADE
Vertegenwoordiging van Nederland in Abuja

 

Ambtsgebied  Nigeria, Tsjaad

Adres  Plot 622,  1 Gana Street   Maitama District     Abuja

Telefoon 00-234-9-4133789    00-234-9-4135436    00-234-9-4135434

Telefax   00-234-9-4133791   E-mail  abj@minbuza.nl

Mensenrechten:

Bron: Amnesty International

 

Amnesty International: Ondanks een opleving in en escalatie van talrijke sociale conflicten, is de mensenrechtensituatie in Nigeria sterk verbeterd. De omstandigheden voor gedetineerden verbeterden, velen werden vrijgelaten uit de overvolle gevangenissen, militaire decreten ingetrokken, wetten herzien, en schendingen van de mensenrechten onderzocht.

 Economie

 

Economie:

 

 

 

 

 

Nigeria is de belangrijkste olie- en gasexporteur van Afrika (7e van de wereld); de olie bepaalt voor meer dan 75% de staatsinkomsten. Veel andere sectoren, met name de landbouw en het platteland, zijn verwaarloosd. Het jaar 2000 was in macro-economisch opzicht een goed jaar. De stijgende olieprijzen hebben er voor gezorgd dat de overheidsfinanciën een gunstige impuls hebben gekregen. Dit komt de macro-economische stabiliteit ten goede. Het IMF heeft de noodzaak benadrukt van transparantie bij de besteding van de extra olie-inkomsten. De aandachtspunten van de regering van Obasanjo zijn thans: corruptiebestrijding, privatisering en schuldverlichting

Inmiddels is met het IMF een “standby arrangement” gesloten en werd in december 2000 een akkoord met de Club van Parijs (verenigde crediteuren) bereikt.

Goedkeuring van het economisch beleid in de toekomst door het IMF zal essentieel zijn voor de uitvoering van de bereikte akkoorden in de Club van Parijs.

Op termijn wordt er veel verwacht van het privatiseringsbeleid. Zowel de nationale stroom- als de telefoonmaatschappij staan op de lijst om verkocht te worden. Positief is dat er begin januari 2001 GSM-vergunningen zijn geveild. Dit wordt beschouwd als een eerste stap in het openbreken van de slecht functionerende overheidsmonopolies in Nigeria.

 
Bruto Nationaal Product: $117 miljard in 2000
Groei BNP: 5,6% (2006)
BNP per hoofd van de bevolking: $ 950  in 2000
Bevolking onder de armoedegrens: Volgens recente wereldbankgegevens leeft in 1998 ruim 70% van de bevolking van Nigeria onder de armoedegrens.
Inflatie van de consumtieartikelen:  6.5%  in 2000
Arbeidskrachten: 66 miljoen in 1999
Arbeidskrachten per sector: Landbouw 70%, industrie en handel 10 %, diensten 20%
Budget: inkomsten$ 3,4 miljard
uitgaven $3,6 miljard
Industrie: ruwe olie, kolen, tin, palm olie, pinda’s, katoen, rubber, hout, huiden, textiel, cement en ander constructiemateriaal, voedsel producten, schoenen, chemische producten, kunstmest, drukkerijen, keramiek, staal
groei van de industriële productie: 1.5% in 2000
Electriciteits productie: 18,7 miljard kWh in 1999
Electriciteits consumptie: 17,372 miljard kWh in 1999
Electriciteits export: 19 miljoen kWh in1999
Landbouw producten: Cacao, pinda’s, rubber, hout, millet, sorghum, cassava (tapioca), palm olie, rijst; koeien, schapen, geiten, varkens, ezels, paarden en pluimvee, vis
Export: $ 22.2 miljard in  2000
Export prioducten: Olie en olieproducten 95%, cacao, rubber
Export – partners: VS 36%, India 9%, Spanje 8%, Brazilië 6%, Frankrijk 6%,  in 1999
Import: $ 10.7 miljard in  2000
Import – partners: Engeland 11%, Duitsland 10%, VS 9%, Frankrijk 8%, China 6%  in 1999
Buitenlandse schuld: $ 32 miljard in 2000
Economische hulp: $ 250 miljoen 1998
Geld: Naira (NGN)  1 EUR = 170,806 NGN (28 juni 2007)

 Diversen

Internet landencode: .ng
Internet gebruikers: 100.000  in 2000
Spoorwegen: Totaal:  3.557 km jaren van verwaarlozing hebben de capaciteit ernstig teruggebracht.
Wegen: Totaal: 194.394 km waarvan 60.068 km geasfalteerd – de meeste zijn in slechte conditie.
Havens: Calabar, Lagos, Onne, Port Harcourt, Sapele, Warri

Comments are closed.

  • Africa Web TV