Gegevens

West Sahara vlag

Gegevens van de West Sahara

Achtergrond: In 1976 annexeerde Marokko tweederde van de Westelijke Sahara. Het was het voormalige Spaans Sahara. In 1979 veroverde Marokko het laatste deel na een terugtrekking van Mauritanië . Een  guerrilla oorlog ontstond met het Front  Polisario tot er een “staakt het vuren”  werd bereikt in September 1991 onder toezicht van de Verenigde Naties.Er werd afgesproken dat er een referendum zou komen maar die is er tot nu toe nog niet geweest.Verschillende voorstellen van de VN zijn gepasseerd door de jaren heen maar niet een was acceptabel voor de beide partijen. Het laatste voorstel van augustus 2001, geeft, de Sahrawi een zekere mate van autonomie, maar defensie, buitenlandse zaken en financiën blijven onder Marokkaanse controle. Het voorstel is door Polisario verworpen.
Grenzen: totaal:  2.046 km: Algerije 42 km, Mauritanië 1.561 km, Marokko  443 km en kust 1.110 km
Gebied: totaal: 266.000 km²    NL = 41.526 km²
Klimaat: heet, droge woestijn; regen is zeldzaam; aan de kust komen vaak wind en dichte zeedampen voor.
Natuurlijke bronnen: fosfaat, ijzer.
Land gebruik: Landbouwgrond:  0%  Weidegrond 19%  Bossen 0%  Anders 81%
Bevolkingsaantal: 250.559   NL = 15.981.472  geschat in juli 2001
Ethniciteit: Arabisch, Berber
Religie: Moslim
Talen: Hassaniya Arabisch, Marokkaans Arabisch
Administratieve indeling geen  (onder controle door Marokko)
Industrie: fosfaat mijnen, handwerk
Export product: fosfaat 62%
Landbouw producten:  fruit en groenten groeien in de paar oases; kamelen , schapen, geiten
Geld: Marokkaanse  dirham (MAD)
Elektriciteit – productie: 90 miljoen kWh (1999)
Elektriciteit – consumptie: 83.7 miljoen kWh (1999)
Radios: 56.000 (1997)
Televisies: 6.000 (1997)
Spoorwegen 0 km
Wegen: totaal:  6.200 km  geasfalteerd 1.350 km  onverhard 4,850 km (1991)
Havens: Ad Dakhla, Cabo Bojador, Laayoune (El Aaiun)
Prijzen: Tijdens ons verblijf zullen wij de prijzen van het dagelijks leven hier publiceren
Mensenrechten bron: Amnesty Intern. 

 

citaat: Er viel geen vooruitgang te bespeuren in de onderhandelingen tussen Marokko en het Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Rio de Oro (Volksfront voor de Bevrijding van Saguia el-Hamra en Rio de Oro, bekend als het Polisario Front) met betrekking tot het voorstel om een referendum te houden over onafhankelijkheid voor de Westelijke Sahara. De VN-Missie voor het Referendum in de Westelijke Sahara (MINURSO) maakte geen aanvang met de behandeling van de ongeveer 140.000 verzoeken met betrekking tot het registreren van mensen die bevoegd waren om bij het referendum hun stem uit te brengen; er werd geen datum voor een nieuwe stemronde vastgesteld.

citaat: Eind 2000 was het lot van honderden mensen, overwegend Saharanen, die vanaf halverwege de jaren zestig tot begin jaren negentig ‘verdwenen’, nog niet officieel opgehelderd. Het overlijden tussen 1976 en 1991 van ongeveer zeventig Saharanen die waren ‘verdwenen’ in de geheime detentiecentra van Agdz, Qal’at M’gouna en Laayune, is niet door de autoriteiten bevestigd, en ook is hun stoffelijk overschot niet aan hun familie teruggegeven om te kunnen worden begraven of kreeg de familie te horen waar dit zich bevond.

Comments are closed.

  • Africa Web TV