Gegevens

Vlag MalawiGegevens van Malawi

Achtergrond en geschiedenis  Malawi ontleent zijn naam aan het prekoloniale rijk Maravi, dat ooit tot ver over de grenzen van het huidige Malawi reikte. De hedendaagse grenzen van Malawi zijn grotendeels bepaald door de activiteiten van Britse en Schotse missionarissen die met name langs de kust van het Meer van Malawi werkzaam waren. Eind 19e eeuw werd het land, toen Nyasaland geheten, Brits protectoraat. Al vrij snel ontstonden er antikoloniale gevoelens bij de bevolking, die echter pas in de jaren vijftig een voor de Britten bedreigende situatie gingen vormen.Het politieke leven in Malawi werd in de aanloop naar de onafhankelijkheidsverklaring (1964) en de periode daarna, d.w.z. tot 1994, sterk gedomineerd door de persoon van Dr.Hastings Kazuma Banda. Deze, van huis uit arts, leefde eind jaren vijftig enige tijd in ballingschap. Hieruit teruggekeerd stelde hij zich aan het hoofd van de Nationalistische Beweging. Na een korte gevangenschap werd Banda opgenomen in de regering, in 1962 benoemd tot Minister-President en twee jaar later, na het uitroepen van de Republiek binnen het Gemenebest, President. In de loop der jaren ontwikkelde het regime zich meer en meer tot een autoritair en dictatoriaal bewind dat geen oppositie duldde. Dit werd in de hand gewerkt doordat Dr.Banda vrijwel alle besluiten eigenmachtig nam en zichzelf in 1970 tot president voor het leven benoemde.

Eind jaren tachtig groeide bij veel Malawianen de weerstand tegen het regime van Banda, vanwege de grote economische ongelijkheid, de achteruitgaande levensstandaard, de politieke repressie en de veranderende politieke situatie in de regio (vluchtelingenstroom richting Malawi als uitvloeisel van de burgeroorlog in Mozambique en verkiezingswinst van de oppositiepartij in Zambia).

Met steun van de kerken groeide de oppositie tegen de President. De katholieke bisschoppen veroordeelden in 1992 de mensenrechtenschendingen wat leidde tot verschillende stakingen, studentenprotesten en rellen, terwijl westerse donoren hun niet-humanitaire hulp opschortten. Aan het eind van dat jaar werd een referendum gehouden over het partijenstelsel, waarbij de meerderheid voor een meerpartijensysteem koos. Binnen het nieuwe stelsel werden in 1994 voor het eerst nationale verkiezingen gehouden. President Bakili Muluzi en zijn partij, het United Democratic Front (UDF) wonnen deze, evenals de verkiezingen in 1999

 

 Geografie

Oppervlakte: 118.484   is 3,5 x Nederland;  land:  94.080 km²   water:  24.400 km²
Landsgrenzen: Totaal:  2.881 km
grenslanden:  Mozambique 1.569 km Tanzania 475 km, Zambia 837 km
Klimaat: Tropisch, koeler in hooggelegen gebieden
Hoogste punt: Sapitwa 3.002 m
Natuurlijke hulpbronnen: Leisteen, landbouwgrond, waterkracht, onontgonnen reserves uranium, kolen en bauxiet
Geïrrigeerd land: 280 km²  in 1993
Landgebruik: Landbouwgrond: 34%;  weidegrond: 20%; bosgrond: 39%; anders:  7%
Milieuproblemen: Ontbossing, overbegrazing en watervervuiling.

De bevolking

Bevolkingsaantal: 13,6 miljoen (2007); dit getal kan ernstig worden beïnvloed als gevolg van de ziekte aids.
Bevolkingsdichtheid: 88 inwoners per km²  in 2000
Leeftijdsopbouw:  0-14 jaar: 44.43% – 15-64 jaar: .52.78%  – 65 jaar en ouder: 2.79 %  in 2001
Bevolkingsgroei: 3% (2004-2015) Dit getal is beïnvloed ten gevolgen van de ziekte aids.
Kindersterfte: 121.12 doden op 1000 levend geborenen gegevens van 2001In vergelijk met NL: 4,37
Kinderen tot 5 jaar met ondergewicht: 30%
Drinkwater: 57 % van de mensen hebben toegang tot veilig drinkwater in 1999
Levensverwachting:  Mede door de enorme sterfte aan de gevolgen van AIDS is de levensverwachting teruggelopen.In 2001is de levensverwachting van de bevolking: 37.08 jaar

mannen: 36.61 jaar; vrouwen: 37.55 jaar

Vruchtbaarheidcijfer:  5,18 kinderen gemiddeld  per vrouw in 2001  
Verspreiding van AIDS bij volwassenen:  15,96 % – gegevens van 1999;  800.000 mensen met AIDS in 1999;70.000 AIDS doden in 1999. Deze cijfers zijn de laatste jaren sterk opgelopen.
Etnische groepen: Chewa, Nyanja, Tumbuko, Yao, Lomwe, Sena, Tonga, Ngoni, Ngonde, Aziaten, Europeanen
Religies: Christenen (75%), inheemse godsdiensten (10%), overige onder andere: Hindoeïsme en islamitisch
Talen: Engels, Chichewa,  Chitumbuka
Alfabetisme: Totaal van de bevolking boven de 15 jaar:  69.8%
mannen:  73,8 %  vrouwen:  43,4 % in 1999

De overheid

Naam van het land: Malawi
Type overheid: Parlementaire democratie, Republiek
Hoofdstad: Lilongwe
Administratieve indeling: 

 

10 districten: Blantyre, Chikwawa, Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu, Lilongwe, Machinga (Kasupe), Mangochi, Mchinji, Mulanje, Mwanza, Mzimba, Ntcheu, Nkhata Bay, Nkhotakota, Nsanje, Ntchisi, Rumphi, Salima, Thyolo, Zomba; er komen misschien 3 nieuwe districten bij: Balaka, Likoma, and Phalombe
Onafhankelijk sinds: 6 juli 1964  van Verenigd Koninkrijk
Nationale feestdagen: 15 februari (John Chilembwe Day), 14 juni (Freedom Day), 6 juli (Onafhankelijkheidsdag)
Grondwet: 

 

De introductie van de meer partijen democratie op 18 mei 1994 resulteerde in een nieuwe grondwet waarin niet alleen de staatsvorm is geregeld maar ook de betrokkenheid van de bevolking bij de vorming van een regering en de vrijheid van drukpers. Zij legt tevens de scheiding der machten (onafhankelijke rechtspraak) en de bescherming van de mensenrechten voor alle burgers vast; de doodstraf is gehandhaafd.
Rechtelijk systeem: In de wetgeving wordt het Angelsaksische systeem gevolgd
Stemrecht: Vanaf 18 jaar
Uitvoerende macht: President Bakili Muluzi sinds mei 1994, herkozen in 1999
 
Wetgevende macht: 

 

Het wetgevend orgaan is de Nationale Vergadering waarvan de 193 leden met direct, algemeen kiesrecht voor een periode van vijf jaar gekozen worden. In het parlement zijn drie partijen vertegenwoordigd, t.w. het United Democratic Front ( UDF, regeringspartij, onder leiding van President Bakili Muluzi), de Malawi Congress Party ( MCP, belangrijkste oppositiepartij) en Aford, de Alliance for Democracy, als tweede oppositiepartij. Qua stemverhoudingen houden regeringspartij en oppositie elkaar vrijwel in evenwicht.
Binnenlandse situatie: De in november 2000 gehouden lokale verkiezingen kenmerkten zich door een laag opkomstpercentage ( circa 15%); het UDF kwam er als grote overwinnaar uit tevooorschijn.Aan haar positie wordt sedertdien geknaagd door de National Democratic Alliance, een politieke groepering onder leiding van Brown Mpinganjira, voormalig minister van Transport en UDF- oud gediende. Ook bij het MCP zijn er tekenen die wijzen op een splitsing, hetgeen op termijn van invloed kan zijn op het politieke spectrum bij de eerstvolgende in 2004 voorziene parlements- en presidentsverkiezingen.

De laatste algemene verkiezingen, die in 1999 werden gehouden, zijn relatief democratisch verlopen, alhoewel de oppositie de UDF ervan beschuldigde de stemmentelling te hebben gemanipuleerd. De Malawiaanse overheid heeft laten zien in staat te zijn de verkiezingen beter te organiseren dan voorheen; er was voldoende gelegenheid voor alle partijen omcampagne te voeren.

De regering heeft armoedebestrijding en het zeker stellen van de democratie hoog op de politieke agenda staan. Malawianen kunnen vrij hun mening uiten en in geval van schendingen van hun maatschappelijke en politieke rechten, kunnen zij een beroep doen op de Ombudsman, het Anti Corruptie Bureau (ACB) en de Law Commissioner, betrekkelijk nieuwe instellingen. Ook de Malawi overheid zelf ervaart fundamentele zwakheden in het leggen van een basis voor een effectieve publieke sector, bijvoorbeeld bij de institutionalisering van formele “checks and balances”.

 
Sociale situatie: Malawi behoort tot de armste landen ter wereld. Dit heeft directe invloed op de sociale situatie: meer dan 60% van de mensen leeft onder de armoedegrens, minder dan de helft van de totale bevolking beschikt over veilig drinkwater.Het effect van het kosteloos maken van het basisonderwijs (1994) is nog niet bekend: onder volwassen mannen en vrouwen komt veel analfabetisme voor.

Vrouwen verkeren in een achtergebleven positie: zij zijn doorgaans minder goed opgeleid en hebben hierdoor minder kansen op de arbeidsmarkt. Heel langzaam lijken verbeteringen op te treden, doordat meisjes meer gestimuleerd worden naar school te gaan en deze ook af te maken en vrouwen in verschillende arbeidssectoren gendertrainingen krijgen.

Geweld tegen vrouwen en kinderen is een veel voorkomend en wijdverspreid probleem in Malawi. Hoewel dit probleem nog weinig openlijk besproken wordt, neemt de regering het serieuzer dan voorheen en worden veroordeelden strenger gestraft.

Niet alleen de infrastructuur binnen het onderwijs, maar ook de gezondheidsvoorzieningen laten te wensen over. Tegelijkertijd is er in beide sectoren een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.

De kindersterfte is hoog en en volgens schattingen is 30% van de kinderen ondervoed. Daarnaast eist de AIDS- epidemie zijn tol: er wordt van uitgegaan dat 15 % in de leeftijdscategorie 15-49 seropositief is.

 
Mensenrechten: 

 

 

 

 

 

Hoewel de overheid de mensenrechten over het algemeen respecteert, kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden bij het optreden van de politie en de situatie in de gevangenissen. Mishandeling van arrestanten en verdachten door de politie vindt plaats, soms met de dood als gevolg. De omstandigheden in gevangenissen zijn slecht, met lange voorarresten, overbevolking, slechte voeding en zeer beperkte sanitaire en medische voorzieningen.De rechtspraak is onafhankelijk maar is ontoereikend toegerust wat betreft beschikbare fondsen, personeel en logistieke voorzieningen.

Nadat de elektronische media altijd grotendeels in handen van de overheid waren geweest, zijn sinds enkele jaren particuliere zenders actief. Er bestaat vrijheid van drukpers ofschoon een gedeelte van de pers nog blootstaat aan inmenging vanuit de overheid.

De vrijheid van godsdienst wordt geëerbiedigd, evenals de vrijheid van vereniging en vergadering.Gelijkheid van mannen en vrouwen geldt eerder naar de letter dan naar de geest.

Economie 

Economie: Het land kende onder de regering-Banda (1964- 1994) een centraal geleide economie die in de periode na 1994 omgebogen werd in de richting van een markt georiënteerd, op exportgroei gericht economisch stelsel. Het land is sterk afhankelijk van externe, weinig beïnvloedbare factoren, bijvoorbeeld haar geografische, “land locked” ligging. Door de concentratie op de tabaksteelt is de economische diversificatie ontoereikend. Het maakt het land ontvankelijk voor externe druk (anti-rokerslobby). De binnenlandse markt is niet alleen klein qua omvang maar wordt ook gehinderd door bij de verwachtingen achterblijvende binnen- en buitenlandse investeringen, een matige infrastructuur en een zwakke munteenheid (Malawi Kwacha).De macro- economische situatie is weinig rooskleurig: de overheid is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van donoren en is nog altijd niet goed in staat het begrotingstekort te verminderen. De komende periode moet de aandacht vooral uitgaan naar een betere begrotingsdiscipline; diversificatie van de economie; productiviteitsverhoging, onder meer door aandacht voor de kleinschalige landbouw en bevordering van de groei van de particuliere sector. In dit verband zal de Malawi overheid prioriteit moeten geven aan een verdere liberalisering en privatisering van de staatsbedrijven.
 
Bruto Nationaal Product: US $ 1,8 miljard in 2001
Groei BNP: 1,8%  in 2001,  2,3% in 2000 en 4% in 1999
BNP per hoofd van de bevolking: US $ 180 in 2000 volgens de Wereldbank
Bevolking onder de armoedegrens: 54% gegevens 2000
Inflatie van de consumptieartikelen:  29,5% in 2000
Arbeidskrachten per sector: Landbouw en visserij (87%), industrie(5%), handel en diensten (8%) in 1999
Budget: inkomsten:$ 490 miljoen    –  uitgaven:  $ 523 miljoen
Industrie: tabak, thee, hout, cement, consumptiegoederen
Groei industriële productie: Niet van toepassing
Elektriciteitsproductie: 1,025 miljard kWh in 1999
Bron van de elektriciteitsproductie: Malawi produceert hydro-elektrische energie 97,5 %
Elektriciteitsconsumptie: 950 miljoen kWh in 1999
Landbouw producten: tabak, katoen, thee, mais, rundvee, geiten, rietsuiker, aardappelen.
Export: $ 474 miljoen in 2001
Export producten: Tabak, suiker, thee, peulvruchten, koffie
Export – partners: Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Japan, Duitsland
Import: US $ 474 miljoen in 2001
Importgoederen: Halffabrikaten, kapitaalgoederen, consumptiegoederen
Import – partners: Zuid Afrika 43%, Zimbabwe 14%, Engeland 5%, Duitsland 5%, Zambia, Japan, US in 1999
Buitenlandse schuld: US $ 2,8 miljoen in 2001
Economische hulp: US $ 427 miljoen in 1999
Geld: Malawi Kwacha(MWK) 1 €  = 137,5 MWK – 100 MWK = 7,26 €  per febr.’05

 Diversen

 

Internet landen code: .mw
Internet Providers: 8 in 2000
Internet gebruikers: 10.000 in 2000
Spoorwegen: 797 km  in 2001
Wegen: 16. 451 km waarvan 3.126 geasfalteerd en 13.325 niet geasfalteerd
Waterwegen: 144 km op Lake Nyasa (Lake Malawi) en Shire Riverall
Havens: Malawi ligt niet aan zee – Chipoka, Monkey Bay, Nkhata Bay, Nkhotakota, Chilumba

Comments are closed.

  • Africa Web TV