Gegevens

Vlag GhanaDe feiten en gegeven van Ghana

De geschiedenis van Ghana is beter gedocumenteerd dan die van de meeste andere Afrikaanse landen, vanwege het belang van het land in regionale en internationale handelsstromen

Inleiding en Geschiedenis De grootste etnische groep in Ghana, de Akan, domineert de samenleving al sedert de veertiende eeuw. Rond 1700 werd het Ashanti koninkrijk gesticht. Dit koninkrijk kende een hoge organisatiegraad en een sterk leger, dat de handel in goud en slaven controleerde. Langs de kust, door de Portugezen en later de Nederlanders aangemerkt als de Goudkust, ontstonden handelsnederzettingen en forten. De Britten arriveerden in de achttiende eeuw in Ghana, in eerste instantie alleen om te handelen. Als gevolg van de Frans-Britse rivaliteit in de regio vielen de Britten in 1874 echter het Ashanti koninkrijk binnen en riepen de Goudkust uit tot een Britse kolonie.De eerste politieke bewegingen die opkwamen werden geleid door hoog opgeleide elites. In 1951 werden de eerste constitutionele verkiezingen voor een nationale regering gehouden, onder het gezag van de Britse kolonisator.

In 1957 verwierf Ghana als eerste Afrikaans land volledige onafhankelijkheid. Het land werd geleid door Kwame Nkrumah, die nog steeds bekend staat als één van de grootste voorvechters van een Pan-Afrikaans ideaal. In 1960 werd de Republiek uitgeroepen met Nkrumah als president. Zijn beleid, op socialistische leest geschoeid, begon echter steeds meer autoritaire trekken te vertonen, hetgeen resulteerde in een geweldloze militaire machtsovername in 1966. Tot 1981 kwamen, al dan niet met geweld gepaard gaande, machtsovernames geregeld voor. Militaire en burgerregimes wisselden elkaar af.

In 1981 nam de jonge en populaire Jerry Rawlings de macht over. Hij stelde zichzelf aan het hoofd van een Provisional National Defence Council (PNDC) en regeerde per decreet. De westersgezinde stroming binnen de PNDC won gaandeweg terrein en er werden besprekingen met het IMF en de Wereldbank geopend. In 1992 werd een democratische grondwet (gebaseerd op de grondwet van de Verenigde Staten) per referendum goedgekeurd en werden presidentsverkiezingen gehouden. Rawlings van het National Democratic Congress (NDC) won de verkiezingen met ruime voorsprong (58%). Hij werd hiermee de eerste gekozen president sinds de onafhankelijkheid. De parlementsverkiezingen, die eveneens in 1992 plaats hadden, werden door de oppositie geboycot. Het parlement bestond als gevolg hiervan voornamelijk uit aanhangers van Rawlings. In 1996 werden opnieuw presidents- en parlementsverkiezingen gehouden, waarbij Rawlings (57,5%) en het NDC wederom als winnaar uit de bus kwamen.

In december 2000 zijn de meest recente presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. President Rawlings kon zich niet meer verkiesbaar stellen. Belangrijkste kandidaten waren John Atta Mills van de regeringspartij NDC en John Agyekum Kufuor van de belangrijkste oppositiepartij New Patriotic Party (NPP). Ghana staat reeds geruime tijd te boek als één van de weinige stabiele landen in de instabiele regio West-Afrika en er was beide partijen dan ook veel aan gelegen deze status te behouden. Tijdens de voorspoedig verlopen presidents- en parlementsverkiezingen in december 2000, heeft Ghana deze positie bevestigd en een grote stap in het democratiseringsproces gezet. De oppositiepartij is overtuigend als winnaar uit de bus gekomen. Ook de machtsovername begin januari 2001 is voorspoedig verlopen; de ogen zijn nu gericht op de nieuwe president Kufuor en zijn regering. In hoeverre zal hij in staat blijken de democratie te consolideren en het land uit het economisch dal te halen? Op 10 december 2004 werd John Agyekum Kufuor herkozen met 52 % van de stemmen als president van Ghana.

Oppositieleider John Atta Mills (64), een in Groot-Brittannië geschoolde jurist, is zaterdag 3 januari 2009 uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Ghana.

Naam: Republic of Ghana
Hoofdstad Accra
Oppervlakte 238.540 km²;  7 x Nederland)
Bevolking 19.533.560 Juli 2000
Talen Engels is de officiële taal. Daarnaast worden nog ongeveer 75 andere talen en dialecten gesproken, elk geassocieerd met een etnische bevolkingsgroep, waaronder Akan (40% van de bevolking), Mole-Dagbani, Ewe, Fante en Ga-Adangbe
Alfabetisme 64.5% totaal, 75.9% mannen, 53.5% vrouwen 1995
Religie Inheemse godsdiensten 38%, islamitisch 30%, christelijk 24%, overig 8%
Levensverwachting: 56.07 jaar mannen, 58.82 jaar vrouwen 2001;In vergelijking met NL = 78.43 jaar – gegevens van 2001
Regeringsvorm Constitutionele democratie
Mensenrechten Zie informatie van Amnesty International
Onafhankelijkheidsdag  6 maart
Diplomatieke vertegenwoordigingvan Nederland in Ghana Adres 89 Liberation Road – Corner Thomas Sankara Circle – AccraZie website: Ghana.nlembassy.org
Economie: De Ghanese economie steunt met name op de landbouw: landbouw draagt voor 40-45% bij aan het BNP. Goud, cacao en hout zijn de meest belangrijke exportproducten. De Ghanese economie is extreem gevoelig voor droogten, plagen en internationale prijsfluctuaties. Ghana kampt eveneens met energietekorten, hetgeen in 1998 nog tot een acute crisis leidde, als gevolg waarvan zowel industrieën als huishoudens op rantsoen gesteld werden. In 1999 en 2000 zorgden sterk gedaalde wereldmarktprijzen voor cacao en goud voor tegenvallende overheidsinkomsten. Daarnaast hadden de gestegen prijzen van olie-importen een forse stijging van de overheidsuitgaven tot gevolg. Deze combinatie van factoren leidde tot een sterk verslechterde betalingsbalans in 2000. Hoewel Ghana op de goede weg is wat betreft hervormingsprogramma’s, duurde de slechte economische situatie voort tot in 2001.

De nieuwe regering van Kufuor heeft een aantal onpopulaire maatregelen moeten treffen om lang uitgestelde, maar nodige, prijsverhogingen door te kunnen voeren. Zo zijn bijvoorbeeld de brandstofprijzen fors verhoogd. De prijs van benzine is in 2001 met 60% gestegen.Voor economische groei en armoedevermindering is de zware schuldenlast van Ghana een kritische factor geworden. Ghana heeft begin 2001 besloten zich aan te sluiten bij het HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor Countries). Dit initiatief richt zich op het kwijtschelden van buitenlandse schulden. De totale buitenlandse schuld bedroeg eind 2000 US$ 3,8 miljard (netto contante waarde) dat wil zeggen 77% van het BNP, 152% van de exportinkomsten en 557% van de overheids-inkomsten. Naar verwachting zal Ghana’s deelname aan het HIPC initiatief leiden tot een totale schuldverlichting van US$ 2,1 miljard (netto contante waarde).

Geld 1 nieuwe cedi  = 100 pesewaseen euro = 11.677 GHC Ghana Cedis  per 01-01-2005

klik hier voor de actuele stand van de Cedi

Inkomen per hoofd $1.900  gegevens van 1999; In vergelijk met NL =  $ 24.400
Arbeidskrachten: Landbouw 60%, industrie 15%, dienstverlening 25%  gegevens 1999
Industrie: Mijnbouw, hout, licht handwerk, aluminumverwerking , voedselverwerking
Landbouw: Cacao, rijst, koffie, cassave (tapioca), pinda’s, mais, shea noten, bananen; hout
Bewerkte grond: 12 %
Export: Goud, cacao, hout,, tonijn, bauxiet, aluminium, mangaan, diamant
Natuurlijke hulpbronnen: Gold, hout, industrie diamant, bauxiet, mangaan,vis, rubber, waterkracht
milieuproblemen: Droogte, ontbossing; gronderosie;  watervervuiling, tekort aan drinkwater; stroperij
Telefoons: 200.000 – 30.000 mobiele telefoons
Internetproviders: 2

Comments are closed.

  • Africa Web TV