Ghana impressies 3

Vlag GhanaGhana impressies 3

 

 

 

Datum van aankomst: 14 febr. 2003 Datum van vertrek: 23 maart 2003 aantal gereden km: 20.630
De route: Navrongo, Bolgatanga, Tamale, Mole Game reserve, Kumasi, Cape Coast, Accra

Een probleem

Met Ghana krijgen wij een probleem wat wij nog niet eerder op deze reis hebben gehad. Een oplossing ligt dan ook niet voor de hand maar wij slaan er ons moedig doorheen. Het schijnt dat alles tegelijk op ons af komt, te veel emoties, indrukken, genieten, lijden en toch blijven wij er moeizaam vrolijk onder. Het is ook niet niets wat wij allemaal meemaken en dat terwijl wij er meestal zelf voor kiezen. Hoe dient een mens dit alles te verwerken en hoeveel kan men in zich opnemen? De vraag stellen is tevens de vraag beantwoorden, vandaar de onderstaande oplossing voor ons probleem dat wij graag met u allen willen delen. Niet dat wij daardoor de verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie uit de weg gaan of bij een ander willen leggen. Nee, wij willen u slechts deelgenoot maken van onze belevenissen. Dat is en was ooit de opzet van deze reisimpressies en dus willen wij, nu wij ons hierin bevinden, verantwoorden hoe en waarom dit zo gekomen is. Niet dat u zich over ons zorgen hoeft te maken, integendeel, het gaat ons, zo te spreken, juist voor de wind en mogelijk is dit een onderdeel van wat wij nu beleven.

Natuurlijk kijken wij ieder op onze eigen manier aan tegen wat wij meemaken en uiteraard zijn er verschillen in opvattingen maar er is wel degelijk ook een grote overeenstemming. Er kan gelukkig goed en serieus over gepraat worden en dat op zich geeft nieuw inzicht in de ander. Dit is steeds weer een aspect van reizen waar weinig bij stilgestaan wordt. Het zal duidelijk zijn dat in deze onderhavige omstandigheid onze onderlinge communicatie onontbeerlijk is. Daar schort het dan ook absoluut niet aan. Op een redelijk niveau en met respect voor de diversiteit die er ontegenzeggelijk is, wisselen wij de visies uit die gevormd worden door de opgedane ervaringen en belevingen om zo tot een communis opinio te komen. Dit is niet altijd een voorwaarde voor de beleving. Het geeft slechts een extra verdieping aan wat men vindt.

Ida Kersten

Ida, die aan hoogtevrees lijdt, bestudeert de kruinen van de bomen, ruim 30 meter boven de grond. Hierover later meer…

Kapper Tamale

Pieter gaat naar de kapper en verliest zijn wilde haren. Ze komen terug, zegt de kapper

Hoofdkoppelingscilinder

De hoofdkoppelingscilinder wordt vervangen door Mr. Francis in Tamale

Wij gaan er vanuit dat deze bovenstaande woorden geen grote schok voor u zullen zijn en diegenen die ons beter en langer kennen zullen hierover dan ook niet verbaasd staan te kijken dat juist ons dit overkomt. Anderen die deze website slechts vluchtig bezoeken om zich te verdiepen in het continent Afrika en op deze min of meer persoonlijke benadering stoten, dienen dan ook beter deze impressie over te slaan en vervolgens naar een meer informatief onderdeel door te schakelen. Weet wel dat over deze woorden lang is nagedacht voordat zij aan de wereld zijn prijsgegeven. Wij zullen en willen niet te lang stilstaan bij bovenstaande doch weet, nu wij het van ons af hebben geschreven, dat het door ons als een opluchting wordt ervaren en het gevoel geeft dat wij hiermee niet meer alleen door Afrika hoeven rond te lopen. Dank hiervoor en gaat u vooral door met de volgende impressie die geheel anders van stijl en karakter zal zijn.

Comments are closed.

  • Africa Web TV